رئیس اداره بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی شهرستان تفت گفت: هدف از اصلاح نژاد دام رسیدن به تولید و سود بیشتر می باشد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ امیر برزگر رئیس اداره بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی تفت در حاشیه بازدید کریمی کارشناس معاونت بهبود تولیدات دامی استان از پروژه اصلاح نژاد دام سبک شهرستان تفت بیان کرد: به دلیل فقر مراتع و خشکسالی پرورش دام در جایگاه مرسوم شده است و باتوجه به افزایش هزینه های تولید، پرورش دام های اصلاح نژادی با تولید شیر بیشتر، ضروری می باشد.

برزگر با بیان اینکه در اجرای این پروژه ۵۰۰ راسی اصلاح نژادی، ایجاد نژاد ترکیبی بز شیری خارجی سانن و آلپاین با بز بومی مورد بررسی قرار گرفته افزود: بز بومی به عنوان پایه مادری و بزهای پرتولید سانن و آلپاین به عنوان پایه پدری با هدف تثبیت ژنهای برتر استفاده شده است .

وی تصریح کرد: آمیخته گری های فوق در مناطق پیشکوه ، نصرآباد و بخش نیر صورت گرفته و اظهار امیدواری نمود: با بهره گیری از بزهای دارای ظرفیت ژنتیکی با تولید شیر بالا، افزایش بهره وری وکاهش هزینه های تولید را خواهیم داشت که ارتقای درآمد دامداران و خودکفایی در تولید محصول به دنبال خواهد داشت.