مدیرجهادکشاورزی شهرستان تفت بیان کرد:درراستای تولیدمحصولی سالم وافزایش عملکردبهترین راهکارمبارزه باعوامل خسارتزای گیاهی درمنطقه، بویژه مگس میوه مدیترانه ای وکرم گلوگاه میباشد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر ؛ محمدجعفری ضمن بیان ایجادایستگاههای پایش مگس میوه مدیترانه درفرودین ماه ازپایش هفتگی ایستگاههای پیش آگاهی توسط کارشناسان خبرداد وافزود:باجمع آوری داده های شهرستانی وثبت اطلاعات تعدادشکارمگس مدیترانه وکرم گلوگاه،نسبت به ارائه گزارش پراکنش ،شدت انبوهی جمعیت و بهترین زمان مبارزه میتوان اقدام نمود.

وی با تاکید بر اهمیت اطلاع رسانی وآشنایی باغداران باآفت ،نحوه خسارت و مبارزه با آن بیان داشت: جهت آشنایی باغداران شهرستان با این آفت و خسارات ناشی ازآن روشهای مختلفی اعم ازبرگزاری کلاسهای گروهی، مصاحبه تلویزیونی، ارسال پیامک به بهره برداران، استفاده ازقابلیتهای فضای مجازی ، جلسه باشوراوریش سفیدان محلی ، نصب بنر، توزیع پوستر و…. انجام می گیرد.

جعفری تاکید کرد:رعایت بهداشت کف باغ وجمع آوری میوهای ریخته شده پای درختان میتواند درکاهش جمعیت آفت نقش دارد ‌.