رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از واردات شتر به استان در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت : یکی از اولویت های سند راهبردی توسعه بخش کشاورزی استان یزد که در سال ۱۴۰۰ تدوین شد ، توسعه سند پرورش شتر با هدف استفاده از اقلیم استان و تولیدگوشت قرمز است.

“سید ابوالفضل وکیلی” با اشاره به اینکه به دلیل خشک سالی های پی در پی جمعیت شتری استان و نیز کشور رو به کاهش است اظهار کرد : جلسات متعدد برگزار و کمیته هایی شکل گرفت و در اخرین جلسه تصمیم بر واردات شتر به استان گرفته شد.

وی ضمن بیان این موضوع که تنها راه برای فعالیت های به نژادی و اصلاح نژادی واردات لوک از خارج از کشور است افزود : باتوجه به پروتکل هایی که جمهوری اسلامی ایران با کشور قطر و استرالیا دارد از شیخ جابر وارد کننده قطری دعوت شد تا در استان یزد سرمایه گذاری کند .

وکیلی در ادامه تصریح کرد : شیخ جابر در دیدار با شتر داران بافقی باعث دلگرمی آنها برای مشارکت در سرمایه گذاری واردات شتر شد و این نوید را داد که با وارد کردن لوک تولید بهتر خواهد شد .

به گفته رئیس سازمان و با توجه به بودجه در نظر گرفته شد در مرحله اول حدود ۵۰ نفر شتر به استان وارد و بین گله داران پخش خواهد شد .