دکتر فاطمی جوانی جمعیت را یکی از موضوعات مهم مورد پیگیری در استان عنوان کرد و گفت: جوانان هر جامعه، موتور محرکه آن جامعه هستند لذا باید توجه ویژه ای به بحث فرزندآوری و جوانی جمعیت شود. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛  دکتر مهران فاطمی در نشست قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان، […]

دکتر فاطمی جوانی جمعیت را یکی از موضوعات مهم مورد پیگیری در استان عنوان کرد و گفت: جوانان هر جامعه، موتور محرکه آن جامعه هستند لذا باید توجه ویژه ای به بحث فرزندآوری و جوانی جمعیت شود.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛  دکتر مهران فاطمی در نشست قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان، جوانی جمعیت را یکی از موضوعات مهم مورد پیگیری در استان عنوان کرد و گفت: سقوط هر کشور در چاله جمعیت و پیری جمعیت، هزینه های بسیاری دارد.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی؛ بزرگترین ثروت هر جامعه است، خاطرنشان کرد: جوانان هر جامعه، موتور محرکه آن جامعه هستند لذا باید توجه ویژه ای به بحث فرزندآوری و جوانی جمعیت شود.

استاندار یزد ادامه داد: در صورتکیه روند رشد جمعیت استان، روند قابل قبولی نباشد قطعا بسیاری از واحدهای تولیدی استان در دهه های آینده، قادر به فعالیت با تمام ظرفیت خود نخواهند بود.

دکتر فاطمی در ادامه اشاره ای گذرا به برخی برنامه ها و رویکردهای مورد پیگیری توسط بخش مردمی و دولتی در حوزه فرهنگسازی در زمینه فرزندآوری کرد و افزود: رویکردهای موجود باید تقویت و با سرعت بیشتری دنبال شود.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: برنامه های حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نباید به صورت متمرکز در مرکز استان اجرا شود بلکه باید در سطح شهرستان های مختلف استان نیز مورد پیگیری و اجرا قرار گیرد.

وی در ادامه بر برنامه ریزی جدی جهت بهره گیری حداکثری از ظرفیت رسانه ها به منظور پوشش رسانه ای برنامه ها و رویکردهای حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرد.

دکتر فاطمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به قرارگیری در آستانه هفته ملی جمعیت، اظهارداشت: هفته ملی جمعیت؛ ویترین کلیه برنامه ها و رویدادها این حوزه در طول سال است لذا باید اتفاقات خوب و شاخصی در این هفته شکل گیرد.

وی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده در راستای برگزاری مرحله استانی رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت، تشریح کرد: پس از انجام داوری، سه نفر از هر یک از هفت محور برگزاری رویداد، جهت شرکت در رویداد ملی معرفی خواهند شد.

استاندار یزد در همین راستا ادامه داد: برگزیدگان مرحله استانی رویداد مذکور، تجلیل و مورد حمایت واقع می‌شوند.

دکتر فاطمی با بیان اینکه این رویداد باید تبدیل به جریان فرهنگی برای بازگشایی گره های ذهنی موجود شود، اظهار امیدواری کرد: قطعا امسال به طور ویژه و جدی از ظرفیت های استانی و کشوری برای حمایت از مسئله جوانی جمعیت استفاده خواهد شد.

وی در پایان با تاکید بر برگزاری مستمر و منظم سلسله نشست های قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان خاطرنشان کرد: باید برنامه ریزی های جدی در راستای ارائه خدمات مطلوب تر به خانواده های پر جمعیت صورت گیرد.