مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: ملخ های شکم بادمجانی در مراتع تنگه ماهور شهرستان مروست در سطحی معادل ۳۰۰۰هکتار مشاهده شدند که رصد و پایش ان توسط کارشناسان شبکه مراقبت وپیش اگاهی حفظ نباتات آغاز شده و در صورت افزایش جمعیت مبارزه با این آفت در شهرستان شروع می شود. به گزارش […]

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: ملخ های شکم بادمجانی در مراتع تنگه ماهور شهرستان مروست در سطحی معادل ۳۰۰۰هکتار مشاهده شدند که رصد و پایش ان توسط کارشناسان شبکه مراقبت وپیش اگاهی حفظ نباتات آغاز شده و در صورت افزایش جمعیت مبارزه با این آفت در شهرستان شروع می شود.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ مرتضی فتاحی با اشاره به اینکه این نوع ملخ های بومی در صورت وجود شرایط مساعد اقلیمی افزایش جمعیت داده و خسارتزا می شوند، تصریح کرد: کار رصد و پایش ملخ شکم بادمجانی در شهرستان مذکور آغاز شده و در صورت افزایش جمعیت توسط کارشناسان با آن مبارزه خواهد شد.

وی در پایان ، اظهار کرد: بهره برداران باید نسبت به پایش این آفت ونوع مراکشی در مزارع، باغ ها و یا مراتع اطراف مزارع خود اقدام و در صورت مشاهده جمعیت ملخ، مراتب را در اسرع وقت به نزدیکترین مرکز جهاد کشاورزی اطلاع دهند.