مشاور سرپرست وزیر کشاورزی خواستار برنامه ریزی برای بازید سایر استانها از تولید علوفه درگلخانه استان یزد شد. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ حمید اورعی مشاور سرپرست وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی از پروژه تولید علوفه در گلخانه استان یزد بازدید کرد. حمید اورعی گفت: باتوجه به انجام مراحل تحقیقاتی و حصول نتایج […]

مشاور سرپرست وزیر کشاورزی خواستار برنامه ریزی برای بازید سایر استانها از تولید علوفه درگلخانه استان یزد شد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ حمید اورعی مشاور سرپرست وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی از پروژه تولید علوفه در گلخانه استان یزد بازدید کرد.

حمید اورعی گفت: باتوجه به انجام مراحل تحقیقاتی و حصول نتایج امید بخش توسعه کشت علوفه در گلخانه، می توان در شرایط حساس مقدار قابل توجهی از علوفه دام را در استان تولید کرد .

وی افزود: این امر باعث کاهش وابستگی و نیز کاهش خروج ارز از کشور می شود.

اورعی در پایان خواستار برنامه ریزی برای بازید سایر استانها از این طرح شد ، تا با الگو برداری و استفاده از تجربه علمی موفق کسب شده از این طرح در استان خود بهره مند شوند.