جلسه ای به منظور هماهنگی و اجرای بهبود تغذیه سالم زنان روستایی و عشایری در سال جدید با محوریت آموزش و فرهنگ سازی در جامعه هدف و ایجاد باغچه های خانگی با حضور محمدجعفری مدیر جهادکشاورزی شهرستان تفت، حمیدرضا میرشمسی سرپرست مرکز بهداشت، موسوی رئیس اداره تعاون و روستایی، کارشناسان جهاد کشاورزی و بهورزان مناطق […]

جلسه ای به منظور هماهنگی و اجرای بهبود تغذیه سالم زنان روستایی و عشایری در سال جدید با محوریت آموزش و فرهنگ سازی در جامعه هدف و ایجاد باغچه های خانگی با حضور محمدجعفری مدیر جهادکشاورزی شهرستان تفت، حمیدرضا میرشمسی سرپرست مرکز بهداشت، موسوی رئیس اداره تعاون و روستایی، کارشناسان جهاد کشاورزی و بهورزان مناطق روستایی در سالن شهیدکهدوئی مرکز بهداشت برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ محمد جعفری مدیر جهادکشاورزی شهرستان تفت با بیان اینکه کشت گیاهان داروئی راه حل مناسبی برای مقابله با کم آبی در بخش کشاورزی است، اظهار داشت: افزایش سطح زیرکشت گیاهان داروئی علاوه بر صرفه جویی آب ، برای کشاورزان درآمدزایی خوبی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: موضوع بهداشت و پیشگیری بر درمان ارجحیت دارد و براین اساس تغذیه سالم و ارگانیک باید در اولویت قرارگیرد.

سرپرست مرکز بهداشت نیز در این جلسه ،با تاکید بر اهمیت اجرای برنامه بهبود تغذیه زنان روستایی و نقش آن در پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیردار بیان کرد: از ظرفیت خانه های بهداشت میتوان برای ایجاد سایت باغچه های سلامت در جهت ترویج محصول سالم استفاده نمود.

در ادامه موسوی مدرس گیاهان داروئی، نکاتی را پیرامون استفاده از گیاهان دارویی متناسب با شرایط اقلیمی منطقه و ابداع روشهایی برای بهره برداری بیشتر از امکانات موجود و شناسایی و جایگزین کردن گیاهان کم آبخواه نظیر زعفران ،آویشن شیرازی ، زیره سیاه و….بیان نمود.

گفتنی است ،در پایان سمیه زارع رابط زنان روستایی شهرستان بابیان لزوم ایجاد سایت باغچه های سلامت با استفاده از پتانسیل و ظرفیت هردو ارگان ،گزارشی از کارگاههای آموزشی ترویجی سالهای قبل ارائه نمود.