نشست مشترک استاندار یزد با جمعی از اساتید و مدیران گروه های آموزشی دانشگاه یزد برگزار و مسائل و دغدغه های آن ها مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ مهران فاطمی استاندار یزد دانشگاه یزد را دانشگاهِ مادر استان دانست و گفت: با توجه به جایگاه این دانشگاه و به منظور رشد […]

نشست مشترک استاندار یزد با جمعی از اساتید و مدیران گروه های آموزشی دانشگاه یزد برگزار و مسائل و دغدغه های آن ها مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ مهران فاطمی استاندار یزد دانشگاه یزد را دانشگاهِ مادر استان دانست و گفت: با توجه به جایگاه این دانشگاه و به منظور رشد و بالندگی سایر مراکز آموزش عالی استان،  ارتباط علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی با سایر دانشکده ها و گروه های هم ارز تخصصی برقرار شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه های استان باید برای رسیدن جایگاه مرجعیت علمی استان برنامه ریزی و تلاش کند، افزود: بر این اساس دستگاه های دولتی و بخش خصوصی استان در صورت رویارویی با مشکلات به دانشگاه ها مراجعه و پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی دریافت می کنند.

 

استاندار یزد در همین راستا خاطرنشان کرد: با حاکمیت نگاه مسئله محور در گروه های آموزشی و پژوهشی، مطالعات و پایان نامه ها و ارائه راهکارهای فنی و قابل اجرا، شاهد استقبال چشمگیر بخش خصوصی از این رویکرد و به تبع آن افزایش درآمدزایی دانشگاه ها خواهیم بود.

 

فاطمی در ادامه به لزوم ارائه مدلی کارآمد جهت بهره گیری از نظرات جامعه نخبگانی در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی استان اشاره و از طرح ارائه شده توسط دانشگاه یزد در این حوزه استقبال کرد.

استاندار یزد یکی از مدل های موفق در سطح دنیا برای بهره مندی از نظرات نخبگان در نظام تصمیم گیری را «تشکیل اندیشکده های تخصصی» دانست و گفت: دولت ها و حاکمیت ها فکر و مدل های تولید شده در اندیشکده ها را خریداری کرده و برنامه ها را مبتنی بر آن جلو می برند.

وی در بخش سخنانش با بیان اینکه ساختن یزد نوین نیازمند دو بال تحول آفرین «فناوری و نوآوری» و «گردشگری» است، تصریح کرد: بن بست های موجود در استان، جز از مسیر علم و فناوری گشوده نمی شود.

فاطمی با بیان اینکه دانشگاه باید از این منظر، به مهندسی توسعه استان بپردازد، گفت:راه برون رفت از مشکلات توسعه ای استان از دریچه علم و فناوری میگذرد و مهد آن؛ دانشگاه ها هستند.

استاندار یزد ادامه داد: انتظار می رود دانشگاه ها با یک عزم جدی و نگاه جدید به مسائل استان توجه کرده و  پیشنهادات عملی، مدل های کاربردی_ اجراییِ ناظر بر حل مسئله ارائه کند.

وی همچنین در این نشست، از آمادگی استان برای تشکیل ستاد پژوهش ناظر بر حل نظام مسائل استان با استفاده از حمایت مادی و معنوی بخش خصوصی خبرداد.