مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد از آغاز نخستین مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و معادن فاقد بهره بردار، گواهینامه های کشف ابطالی و محدوده مجوزهای برداشت از ذخایر محدود در سال ۱۴۰۲ از ۲۸ فروردین ماه در استان خبر داد. به گزارش پایگاه  خبری یزدتیتر؛ محمدکاظم صادقیان افزود: در راستای اجراي قانون معادن […]

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد از آغاز نخستین مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و معادن فاقد بهره بردار، گواهینامه های کشف ابطالی و محدوده مجوزهای برداشت از ذخایر محدود در سال ۱۴۰۲ از ۲۸ فروردین ماه در استان خبر داد.

به گزارش پایگاه  خبری یزدتیتر؛ محمدکاظم صادقیان افزود: در راستای اجراي قانون معادن و فصل چهارم آیین نامه اجرایی آن و با رعايت قوانين و مقررات، آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي معدني و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان يزد در نظر دارد عملیات اکتشاف و بهره برداری تعدادی از معادن فاقد بهره بردار ، گواهینامه های کشف ابطالی ، محدوده های اکتشافی و برداشت از ذخایر محدود را به متقاضیان واجد شرایط بر اساس مشخصات مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir با شماره های ۵۰۰۱۰۰۳۴۳۴۰۰۰۰۰۴ (معادن بهره برداری) و ۵۰۰۱۰۰۳۴۳۴۰۰۰۰۰۵ ( محدوده های اکتشافی) واگذار نماید.

صادقیان ادامه داد: متقاضيان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر ، دریافت اسناد مزایده و لیست موضوع آن از روز دوشنبه مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز در سامانه مذکور حداکثر تا ساعت ۱۲ روز پنجشنبه مورخ ۰۲/۱۴/ ۱۴۰۲ از کارتابل مزایده گر ، جهت شرکت در مزایده اقدام و پس از تکمیل ، حداکثر تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۲ مراحل شرکت درمزایده ، ثبت کلیه مدارک مورد نیاز و در نهایت پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) را پیگیری نمایند.

وی خاطر نشان کرد: متقاضیان می توانند جهت مشاهده وضعیت محدوده ها به سامانه کاداستر معادن به آدرس : https://cadastre.mimt.gov.ir مراجعه نمایند.