رییس اداره منابع آب شهرستان های خاتم و مروست از مجهز شدن نود و نه هشت دهم (۹۹٫۸) درصد چاههای کشاورزی این دو شهرستان به کنتورهوشمند خبر داد. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ “مهدی حیدری” با اعلام این خبرافزود: از ۵۳۰ حلقه چاه کشاورزی فعال دارای قابلیت نصب کنتورهوشمند آب و برق در این دوشهرستان، […]

رییس اداره منابع آب شهرستان های خاتم و مروست از مجهز شدن نود و نه هشت دهم (۹۹٫۸) درصد چاههای کشاورزی این دو شهرستان به کنتورهوشمند خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ “مهدی حیدری” با اعلام این خبرافزود: از ۵۳۰ حلقه چاه کشاورزی فعال دارای قابلیت نصب کنتورهوشمند آب و برق در این دوشهرستان، ۵۲۹ چاه مجهز به کنتورشده است.

وی همچنین ازنصب ۶۹درصدی کنتورهوشمند برروی چاههای صنعت و خدمات خبر داد و گفت: از ۵۸ حلقه چاه صنعت وخدمات فعال، ۴۰ حلقه به کنتورهوشمند آب و برق مجهز شده است.

حیدری با اشاره به اقدامات حفاظتی این اداره در سال گذشته افزود:۸۱ مورد اقدام حفاظتی از جمله شناسایی و پر و مسدود نمودن چاههای غیرمجاز، پلمپ منصوبات و قطع برق، قطع و جمع آوری خط انتقال غیرمجاز آب، کشیدن منصوبات غیرمجاز، توقیف دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز انجام شده است.

وی تقلیل منصوبات و کاهش آبدهی را ۱۴ مورد عنوان کرد و حجم صرفه جویی ناشی از این اقدام را ۷۶۹هزار و۵۴۶ متر مکعب اعلام کرد.

برگزاری ۲جلسه شورای حفاظت، ۲ جلسه میز خدمت، ۱۸۱ مجوز صادره در سامانه ساماب به منظور جبران کاهش آبدهی چاههای مجاز کشاورزی، صنعت و خدمات و شرب، ۱۳۹ مجوز صادره رفع عیب و تعمیر پمپ و لوله، تامین آب ۵۹ واحد به حجم ۲۶۸هزار و ۵۱۲مترمکعب متر مکعب، بازدید از ۱۶۱۹ منابع آبی و تعداد ۱۴۶۰ کالیبراسیون کنتور هوشمند آب و برق را از دیگر اقدامات این اداره در سال گذشته برشمرد.