مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: چنانچه با آفت مبارزه نشود عملکرد در واحد سطح محصول گندم و جو به نحو قابل توجهی پایین می آید و عملا آن محصول اقتصادی نخواهد بود و در این راستا اکیپ های شبکه مراقبت و پیش آگاهی در سراسر استان فعال هستند و روزانه از […]

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: چنانچه با آفت مبارزه نشود عملکرد در واحد سطح محصول گندم و جو به نحو قابل توجهی پایین می آید و عملا آن محصول اقتصادی نخواهد بود و در این راستا اکیپ های شبکه مراقبت و پیش آگاهی در سراسر استان فعال هستند و روزانه از مزارع بازدید میکنند و توصیه های لازم را به روش های مختلف به گندم کار های عزیز می دهند.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ “مرتضی فتاحی” مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در راستای افزایش بهره وری در واحد سطح مزارع گندم و جو استان گفت: از انجایی که شرایط اب و هوایی حاکم بر استان به نحوی است که مساعد ظهور و گسترش عوامل بیماری زای برگی در ارتباط با گندم و جو بوده باید گندم کار هی ااعزیز توجه داشته باشند که به محض اعلام شبکه های مراقبت و پیش آگاهی مزارع گندم و جو استان نسبت به مبارزه با این عوامل خسارت زا اقدام جدی به عمل اورند.

وی افزود: چنانچه با آفت مبارزه نشود عملکرد در واحد سطح محصول گندم و جو  به نحو قابل توجهی پایین می آید و عملا آن محصول اقتصادی نخواهد بود و در این راستا اکیپ های شبکه مراقبت و پیش آگاهی در سراسر استان فعال هستند و روزانه از مزارع بازدید میکنند و توصیه های لازم را به روش های مختلف به گندم کار های عزیز می دهند.

فتاحی با اشاره به اینکه در منطقه هرات شاهد بیماری زنگ زرد هستیم اعلام کرد: کارشناسان بعد از بررسی توصیه های لازم را به گندم کار های ان منطقه دادند تا در اسرع وقت به مبارزه با این عامل خسارت زا اقدام کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: خوشبختانه سموم مورد نظر در منطقه موجود است به منظور جلوگیری از گسترش این عوامل خسارت زا , چنانچه این اقدام صورت نگیرد با توجه به شرایط اب و هوایی حاکم بر استان باعث گسترش این افات می شود و گندمی که تولید می شود دارای دانه های چروکیده است و عملکرد آن به نحو قابل توجهی پایین می اید , آن مزرعه ارزش اقتصادی خود را از دست میدهد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی تصریح کرد : در حال حاضر زمان ریزش سن مادری گندم است و لازم است که در مناطق کشاورزان به توصیه های کارشناسان دقت و به ان عمل کنند وگوش به زنگ باشند به محض اینکه جمعیت افت سن گندم در مزارع به حد اقتصادی برسد لازم است علیه این افت نیز اقدام مناسب انجام گیرد.

فتاحی درارتباط با زنگ زرد متذکر شد: در حال حاضر باید با قارچ کش های مناسب که در منطقه موجود است و نیز زیر نظر کارشناسان شبکه مراقبت و پیش آگاهی مبارزه شیمیایی علیه این بیماری انجام شود و بعد از ان نیز مزرعه باید تحت پایش و رصد قرار گیرد و چنانچه دوباره علائم ظاهر شد دوباره باید با ان مبارزه کرد البته پیش بینی ما این است که اگر یک نوبت مبارزه با افت به صورت اصولی انجام گیرد تا پایان فصل برداشت ما مشکلی در ارتباط با زنگ زرد نخواهیم داشت.