کارشناس امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان مروست از ساخت و ساز غیر مجاز در یکی ازچاه های کشاورزی خبر داد به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ کارشناس امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان مروست اظهار کرد: در ایام تعطیلی نوروز، اکیپ حفاظت از امور اراضی به صورت کشیک روزانه در حال بازدید بودند که پس […]

کارشناس امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان مروست از ساخت و ساز غیر مجاز در یکی ازچاه های کشاورزی خبر داد

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ کارشناس امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان مروست اظهار کرد: در ایام تعطیلی نوروز، اکیپ حفاظت از امور اراضی به صورت کشیک روزانه در حال بازدید بودند که پس از مشاهده ساخت و ساز غیر مجاز وبی توجهی فرد متخلف به اخطار جهادکشاورزی این شهرستان ، امروز ۹ فروردین ماه ۱۴۰۲به دستگاه قضایی معرفی و توسط نیروی انتظامی از ساخت و ساز غیر مجاز جلوگیری شد.