نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی شهرستان ساغند در اسفند ماه ۱۴۰۱ به بهره برداری رسید. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ احداث نیروگاه ساغند از زمان آغاز عملیات اجرایی در ساختگاه،‌کمتر از ۵ ماه به طول انجامید و با احداث و بهره برداری از این نیروگاه ۱۰ مگاواتی، مجموع ظرفیت نیروگاه های خورشیدی بزرگ استان به ۹۴ […]

نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی شهرستان ساغند در اسفند ماه ۱۴۰۱ به بهره برداری رسید.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ احداث نیروگاه ساغند از زمان آغاز عملیات اجرایی در ساختگاه،‌کمتر از ۵ ماه به طول انجامید و با احداث و بهره برداری از این نیروگاه ۱۰ مگاواتی، مجموع ظرفیت نیروگاه های خورشیدی بزرگ استان به ۹۴ مگاوات رسید.

میزان تولید انرژی نیروگاه ۱۰ مگاواتی ساغند به اندازه مصرف ۶ هزار خانوار مسکونی بوده و از دیگر مزایای آن می توان به سازگاری با محیط زیست، صرفه جویی در مصرف آب و همچنین بهبود پارامتر های شبکه برق استان اشاره کرد.