معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان یزد بر لزوم  مدیریت مصرف آب توسط مشترکین در روزهای پایانی سال و خانه تکانی تأکید کرد. به گزارش پایگاه خبری یزد تیتر، احمد باقری پور معاون بهره برداری و توسعه شرکت آبفای استان یزد گفت:  هر ساله در روزهای آخر سال با توجه […]

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان یزد بر لزوم  مدیریت مصرف آب توسط مشترکین در روزهای پایانی سال و خانه تکانی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری یزد تیتر، احمد باقری پور معاون بهره برداری و توسعه شرکت آبفای استان یزد گفت:  هر ساله در روزهای آخر سال با توجه به رسم خانه تکانی با افزایش مصرف آب مواجه هستیم  این میزان افزایش در روزهای پایانی سال در صورتی که مدیریت نشود حتی با وجود پر بودن مخازن آب به علت عدم کشش و توان شبکه توزیع موجب افت فشار و حتی قطع آب در بعضی مناطق خواهد لذا از عموم هم استانی های عزیز درخواست  می گردد کارهای مرتبط با خانه تکانی و شستشو را به روزهای ۲۸ و ۲۹  اسفند  موکول نکنند و نیز  نهایت صرفه جویی آب در خانه تکانی را مد نظر داشته باشند.

باقری پور تاکید کرد: کلیه منابع تامین آب استان با تمام ظرفیت جهت پاسخ به تقاضای آب هم استانی های عزیز در ایام پایانی سال در مدار بهره برداری قرار گرفته است. در حال حاضر حدود ۵۰ درصد آب شرب مورد نیاز مشترکین استان از آب انتقالی و ما بقی از منابع آب زیرزمینی تأمین می شود.