انتخابات اتاق بازرگانی یزد همزمان با سراسر کشور در تاریخ شنبه ۲۰ اسفند۱۴۰۱ در محل اتاق بازرگانی از ساعت ۸ صبح تا ۱۸عصر در حال برگزاری می باشد. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ محمدکاظم صادقیان گفت: از تعداد ۳۷ نفر کاندیدا در ۴ بخش صنعت، بازرگانی،کشاورزی و معدن، تعداد ۱۵ نفر به تفکیک ۵ نفردر […]

انتخابات اتاق بازرگانی یزد همزمان با سراسر کشور در تاریخ شنبه ۲۰ اسفند۱۴۰۱ در محل اتاق بازرگانی از ساعت ۸ صبح تا ۱۸عصر در حال برگزاری می باشد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ محمدکاظم صادقیان گفت: از تعداد ۳۷ نفر کاندیدا در ۴ بخش صنعت، بازرگانی،کشاورزی و معدن، تعداد ۱۵ نفر به تفکیک ۵ نفردر صنعت، ۵ نفر بازرگانی، ۳ نفر کشاورزی و ۲ نفر معدن بعنوان هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان انتخاب خواهند شد.

مدیرکل صنعت، معدن وتجارت استان یزد افزود: تعداد واجدین شرایط حضور در انتخابات ۷۴۹ نفر از ۱۲۲۹ نفر عضو می باشد.

صادقیان در خصوص شرایط رای دهندگان تصریح کرد: رای دهندگان باید دارای کارت بازرگانی فعال و بیش از ۲ سال سابقه اخذ کارت را داشته باشند.