رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش ها شورای اسلامی شهر یزد در جلسه با شهردار مطرح کرد: در آستانه سال نو که مردم رفت و آمد بیشتری در سطح شهر دارند با پروژه های عمرانی متعددی مواجه می‌شوند؛ موضوعی که باعث نارضایتی شهروندان شده است. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ مجید تجملیان گفت: معضلی […]

رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش ها شورای اسلامی شهر یزد در جلسه با شهردار مطرح کرد: در آستانه سال نو که مردم رفت و آمد بیشتری در سطح شهر دارند با پروژه های عمرانی متعددی مواجه می‌شوند؛ موضوعی که باعث نارضایتی شهروندان شده است.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ مجید تجملیان گفت: معضلی که طی سال های متمادی در شهرداری یزد با آن روبرو هستیم بحث متراکم شدن فعالیت های عمرانی و پروژه های مختلف شهرداری در چند ماه آخر سال است در حالی که در شش ماهه اول سال فعالیت های عمرانی در سطح شهر بسیار کم مشاهده می شود.

به گفته وی: ارزیابی کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش ها شورای اسلامی شهر یزد از این مسئله حاکی از آنست که تعدادی از روندهای موجود در مراحل مختلف تعریف و اجرای پروژه‌ها باید اصلاح شوند.

رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش ها ادامه داد: مراحل این فرآیند عبارت از ابلاغ بودجه، تدوین شرح خدمات یا RFP پروژه، درخواست تخصیص، درخواست تأمین اعتبار، برگزاری فراخوان یا مناقصه در سامانه ستاد، انتخاب پیمانکار، عقد قرارداد با پیمانکار، اجرای پروژه، تاییدیه ناظر و در نهایت تحویل پروژه است.

مجید تجملیان افزود: متأسفانه این فرآیند بنا به دلایل متعددی کند پیش می رود و گاهی آبان یا آذر ماه اجرای پروژه ها آغاز می‌شود که در نتیجه به دلیل زمان کوتاه باقیمانده تا پایان سال چند مشکل بروز می‌کند: اول، غالباً در کیفیت کار و اجرای پروژه تأثیر منفی می‌گذارد؛ دوم، امکان نظارت مؤثر بر کار را کاهش می‌دهد؛ سوم، مردم در روزهای پایانی سال وقتی برای رتق و فتق امور زندگی خود در سطح شهر تردد می‌کند با اقدامات عمرانی شهرداری و در نتیجه ازدحام خودروها مواجه می شوند که به نارضایتی شهروندان ختم می‌شود.

رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش ها بیان کرد: یکی از اقداماتی که ضرورت دارد در سال۱۴۰۲ انجام شود این است که این فرآیند اصلاح شود به نحوی که پروژه ها حداکثر از اواخر فصل بهار آغاز شوند و اجرای پروژه ها به پایان سال موکول نشود.