در اجرای مصوبه شورای عالی قضایی کشور، مبنی بر لزوم برخورد با افرادی به جعل عنوان و انتساب خویش به مقام های قضایی و مسئولین دستگاه های اجرایی اقدام می کنند، دو نفر کلاهبردار در یزد دستگیر شدند. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: با توجه به حساسیت […]

در اجرای مصوبه شورای عالی قضایی کشور، مبنی بر لزوم برخورد با افرادی به جعل عنوان و انتساب خویش به مقام های قضایی و مسئولین دستگاه های اجرایی اقدام می کنند، دو نفر کلاهبردار در یزد دستگیر شدند.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: با توجه به حساسیت موضوع مبارزه با جعل عنوان و اعمال نفوذ، با رصد های صورت گرفته، دو نفر که با مبادرت به این اعمال مجرمانه داشتند، در یزد شناسایی و دستگیر شدند.

مجید فرهمندزاده افزود: پس از بررسی گزارش واصله به حفاظت و اطلاعات دادگستری مبنی بر ادعای فردی که خود را از نزدیکان یک مقام قضایی استان های دیگر معرفی می کرد، مراتب جهت بررسی دقیق در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با جمع آوری ادله و مستندات مشخص گردید متهم مدعی اعمال نفوذ، به اتهام جرائم متعدد از جمله اغفال و کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، توهین و خیانت در امانت تحت تعقیب کیفری قرار دارد.

این مقام قضایی یادآور شد: متهم در یک کلاسه پرونده دیگر نیز به اتهام تهدید به انتشار عکس های خصوصی تحت تعقیب کیفری بوده و حکم جلب علیه او صادر شده بود که در یزد نیز در پی اقدام به اعمال مجرمانه دستگیر و به لحاظ عجز از معرفی کفیل به ندامتگاه مرکزی یزد معرفی گردید.

وی در خصوص فرد دیگر دستگیر شده در روزهای اخیر نیز ابراز داشت:‌ این فرد نیز با ادعای اینکه از نزدیکان یکی از مقام های عالی قضایی کشور می باشد و با تعدادی از وزراء دولت نیز ارتباط مستمر دارد، قصد اعمال نفوذ در چند پرونده قضایی را داشت، که با گزارش مردمی به حفاظت و اطلاعات دادگستری و پیگیری موضوع شناسایی و دستگیر شد.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد، بر هوشیاری شهروندان در مواجهه با افراد شیاد و کلاهبردار تأکید کرد و گفت: نباید به صرف ادعای فردی مبنی بر آشنایی و یا قرابت با یکی از مقام های ارشد قضایی یا دولتی موجب اعتماد شهروندان گردد.

وی تصریح کرد: پیگیری امور قضایی و اداری تنها از مبادی قانونی امکان پذیر است و اعتماد به افراد شیاد برای دور زدن قانون و یا اعمال نفوذ و تسریع در کار، گره بیشتری در روند رسیدگی به پرونده ایجاد می کند.