مركز تحقيقات قلب عروق یزد در اولين كنگره بين المللي بيوماركرها(ماركرهاي زيستي) عنوان بهترين سخنراني و مقاله را كسب کرد. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛سرپرست مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اظهار داشت: دکترعلی دهقانی فیروزآبادی عنوان بهترين سخنراني و مقاله ی برتر اولين كنگره بين المللي بيوماركرها در اروميه […]

مركز تحقيقات قلب عروق یزد در اولين كنگره بين المللي بيوماركرها(ماركرهاي زيستي) عنوان بهترين سخنراني و مقاله را كسب کرد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛سرپرست مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اظهار داشت: دکترعلی دهقانی فیروزآبادی عنوان بهترين سخنراني و مقاله ی برتر اولين كنگره بين المللي بيوماركرها در اروميه را کسب کرد.

دکتر سید مصطفی سید حسینی ادامه داد: این سخنرانی با عنوان مقاله «اهميت و نقش گيرنده هاي سطح سلولي شناسايي الگو (PRRs) به عنوان بيوماركر جديد كلينيكال در تشخيص زود هنگام بيماري هاي عروق كرونر پايدار خصوصا آترواسكلروزيس و همچنین نقش این گیرنده ها در القاء تمایز موثر سلولهای بنیادی به سلولهای قلبی در شرایط آزمایشگاهی» ارائه شد كه مورد استقبال گسترده محققین و پزشکان قرار گرفت.

وی افزود: اين پژوهش حاصل نتايج تحقيقات مستمر در چهار سال اخير در مركز تحقيقات قلب و عروق و واحد سلول هاي بنيادي و بيولوژي مولكولي است كه به زودي روند فناوري و تجاري سازي آن آغاز خواهد شد.

سرپرست مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد تصریح کرد: اولين كنگره بين المللي بيوماركرها(ماركرهاي زيستي) از ۳ تا ۵ اسفند ماه، به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي اروميه با حضور گسترده اي از محققين و دانشمندان از كشورهاي آلمان، تركيه، هند، امريكا، انگلستان، استراليا، جمهوري چك، يونان به صورت مجازی و حضوری و همچنين دانشگاه هاي برتر داخلي برگزار شد.