مدیر امور آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی از عملیاتی شدن سامانه اطلاعات مکانی قنوات استان یزد برای اولین بار در کشور خبر داد. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ عباس بشارتی مدیر امور آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی از عملیاتی شدن سامانه اطلاعات مکانی قنوات استان […]

مدیر امور آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی از عملیاتی شدن سامانه اطلاعات مکانی قنوات استان یزد برای اولین بار در کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ عباس بشارتی مدیر امور آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی از عملیاتی شدن سامانه اطلاعات مکانی قنوات استان یزد برای اولین بار در کشور خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این سامانه به ابتکار استان یزد و به پیشنهاد بخش مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان طراحی و اجرا شد اظهار کرد: سامانه ملی قنوات که به منظور مدیریت جامع فرایند عملیات بازسازی، نوسازی، تسهیل گردشگری و ثبت خدماتی که به نوعی دولت به قنوات در سطح کشور می دهد اجرایی شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: حدود ۷۰ نوع اطلاعاتی که برای مدیریت بر قنوات کشوری و استانی لازم است در این سامانه پیش بینی شده و باعث تسهیل مدیریت در حوزه قنوات کشور می شود از جمله مهمترین این اطلاعات شامل مختصات قنوات، میزان اب دهی، مظهر قنات و مادر چاه، تعداد میله های چاه از لحاظ موقعیت جغرافیایی و همچنین خدمات مالی و اعتباری که دولت برای قنوات انجام می دهد هم در این سامانه ثبت گردیده است.

وی افزود: تا کنون از حدود ۴۰هزار قنات در کشور حدود ۳۷هزار رشته در سطح کشور ثبت شده است که از این تعداد حدود ۳ هزار رشته مربوط به استان یزد است.

با توجه به مختصات مکانی ثبت شده در این سامانه بشارتی عنوان کرد: از انجایی که قنات به عنوان یک سازه میراثی و ارزشمند در سطح کشور است حفظ ان از ضروریات بوده و بهترین روش حفظ استفاده از سامانه اطلاعات مکانی قنوات است که توسط استان یزد برای اولین بار در کشور پیشنهاد و عملیاتی شد.

وی در رابطه با میزان دسترسی کاربران به این سامانه تصریح کرد: در سه سطح ملی ، استانی، شهرستانی و نیز برای عموم مردم از طریق کاربری مهمان دسترسی ها تعریف شده است. این سامانه بخش گردشگری را تسهیل می کند یعنی دستگاه های متولی چه خصوصی چه دولتی نیز میتوانند از ان استفاده کنند.

بشارتی در پایان با اشاره به این موضوع که افراد می توانند توسط این سامانه آمار و اطلاعات ارائه شده توسط مسئولین در رابطه با قنات را راستی آزمایی کنند گفت: کاربران می توانند به تمام اطلاعات سامانه دسترسی داشته باشند ولی عموم مردم توانایی دسترسی به اطلاعات کلی را دارند.
تعداد