مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد از آمادگی کامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان برای زمینه‌سازی ورود سرمایه‌گذاران خبر داد. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، محمد دهقان در نخستین نشست شورای هماهنگی دستگاه های اقتصادی استان، گفت: یکی از مهم ترین برنامه های شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد شهرک سازی و عملیاتی کردن ظرفیت های ایجاد […]

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد از آمادگی کامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان برای زمینه‌سازی ورود سرمایه‌گذاران خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، محمد دهقان در نخستین نشست شورای هماهنگی دستگاه های اقتصادی استان، گفت: یکی از مهم ترین برنامه های شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد شهرک سازی و عملیاتی کردن ظرفیت های ایجاد شهرکهای صنعتی در استان است که برنامه ها و شاخص های مختلف در این خصوص تدوین شده است.

وی افزود: در حوزه تامین برق واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان دچار چالش هستیم که تاکنون نسبت به ایجاد ۵ پست برق اقداماتی صورت گرفته است.

دهقان ادامه داد: شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد آمادگی دارد به عنوان یکی از بخش های مهم و اثرگذار در زمینه ورود سرمایه گذاران، تمام امکانات و توان خود را به کار بگیرد و نقش خود را در جهت سیاست های توسعه استان به خوبی ایفا کند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد یادآور شد: استان یزد جزو استان های برتر در جهت صرف منابع برای شهرک سازی در کشور دارد و سعی میکنیم ضمن حفظ این جایگاه در ارتقای آن همه تلاش خود رابه کار ببندیم.