مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد از صدور ۱۸مجوز موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلی از ابتدای سال تاکنون در این استان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ «محمدرضا فلاحتی» در این رابطه گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۸ مجوز فعالیت موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی در […]

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد از صدور ۱۸مجوز موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلی از ابتدای سال تاکنون در این استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ «محمدرضا فلاحتی» در این رابطه گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۸ مجوز فعالیت موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی در استان صادر شده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر تعداد ۵۰ مرکز کاریابی دارای مجوز در استان در حال فعالیت هستند که از این تعداد ۳۴ مرکز به صورت فیزیکی، ۷ مرکز به صورت فیزیکی– الکترونیکی و ۹ مرکز به صورت صرفا الکترونیکی فعالیت دارند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: صدور مجوزهای موسسات مشاوره شغلی و کاریابی های داخلی ۱۰ روزه و کلیه مراحل مرتبط با صدور مجوز، الکترونیکی صورت می گیرد.

فلاحتی گفت: متقاضیان دریافت مجوز تاسیس کاریابی های غیردولتی داخلی برای ثبت نام درخواست خود می توانند به نشانی karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir مراجعه کنند.