جلسه ای در محل سالن شهید بهشتی با حضور تولیدکنندگان و صادر کنندگان محصولات گلخانه ای و با حضور نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل شد. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ وکیلی رئیس سازمان جهاد کشاورزی، در این جلسه ضمن تبریک ولادت امام محمد باقر(ع)، ایجاد تشکل منسجم گلخانه ای در استان […]

جلسه ای در محل سالن شهید بهشتی با حضور تولیدکنندگان و صادر کنندگان محصولات گلخانه ای و با حضور نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل شد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ وکیلی رئیس سازمان جهاد کشاورزی، در این جلسه ضمن تبریک ولادت امام محمد باقر(ع)، ایجاد تشکل منسجم گلخانه ای در استان را مناسب ترین راه برای افزایش مشارکت مردمی در سیاست گذاری های مورد نیاز برشمرد.

در ادامه نماینده اداره تعاون توضیحاتی در رابطه با نحوه تشکیل شرکت را بیان کرد.

لازم ذکراست پس از بحث و تبادل نظر بین حاضرین، انتخاب هیئت موسس شرکت برای تدوین اساسنامه، دعوت از واجدین شرایط برای عضویت، تعیین سرمایه شرکت، برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب هیئت مدیره و بازرسان، تصویب اساسنامه در مجمع عمومی انجام گرفت.

در پایان جلسه وکیلی اظهار کرد: امید است با پیگیری های هیئت موسس، شکل گیری این تشکل با سرعت صورت پذیرد و با شکل گیری این تشــکل تخصصــی، شاهد استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونــی برای ایفــای نقش موثرتر بخش خصوصــی در سیاســتگذاری ها و همچنین مشارکت و تأثیرگذاری برای رفع مشکلات بخش گلخانه ای و صادراتی استان را شاهد باشیم.