نشست شورای استاندارد استان، به ریاست دکترسیدمسعود عظیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استانداری یزد و دوایر استانی متناظر با دستگاه ها و وزارت خانه های مرتبط، در سالن مدیریت بحران استانداری یزد برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ اين شورا متناظر با شورای عالی استاندارد کشور است، که ریاست آن بر عهده […]

نشست شورای استاندارد استان، به ریاست دکترسیدمسعود عظیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استانداری یزد و دوایر استانی متناظر با دستگاه ها و وزارت خانه های مرتبط، در سالن مدیریت بحران استانداری یزد برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ اين شورا متناظر با شورای عالی استاندارد کشور است، که ریاست آن بر عهده رييس جمهور و در استان ها نيز به ریاست استاندار استان و متناظر با پایتخت تشکيل مي گردد، که البته این نشست بدون حضور شخص استانداریزد ادامه یافت.

برپایه این گزارش، اين شورا براساس تکالیف قانونی در مقاطع زمانی مختلف به ریاست استاندار استان، دبیری مدیرکل اداره استاندارد استان و اعضاء مرتبط تشکیل وبه موضوعات مطرح در حوزه استاندارد رسیدگی می کند.

دکترعظيمي در سخنان آغازين اين شورا گفت: استاندارد همانگونه که از نامش مشخص است، به طور مستقیم با کیفیت، سلامت و ایمنی مردم سر و کار داشته و در همه شئونات جامعه باید وجود داشته باشد.

معاون هماهنگی اموراقتصادی ومنابع استانداری یزد ادامه داد: شهروندان یزدی ولی نعمتان ما هستند که تولیدکنندگان و دوایر مرتبط با بخش های صنعت و خدمات می بایست با رعایت قوانین و مقررات، زندگی باکیفیتي براي مردم فراهم نمایند، ضمن این که دولتی ها با در نظرگرفتن تحریم ها و کمبودها، نسبت به اعمال قانون اقدام نمایند.

در ادامه نشست، دکترحمید مطهری دبیر شورا و سرپرست اداره استاندارد استان یزد، گزارشی در خصوص لزوم تشکيل کميته پايش کمي استان، عملکرد ۹ ماه استاندارد يزد، عملکرد ۴۰ روزه دوره مديريت جديد و تحولي استاندارد يزد رابه جمع حاضر ارا ئه کرد.

سپس این مسئول، وظایف و نقش بسيار حياتي استاندارد در انواع زمينه ها اعم از سلامت خوراکي ها خودرو و قطعات مربوطه، سلامت و صحت و کيفيت نمونه هاي وارداتي و صادراتي، طلا، کميت بسته بندي ها، بسته هاي گمراه کننده در بسته بندي محصولات، تخلفات کمي و کيفي در انواع صنايع، مباحث استاندارد در حوزه حلال و دانش بنيان، جايزه ملي کيفيت ايران، و ساير موارد را تببين کرد.

سرپرست اداره استاندارد استان یزد، همچنين همفکري اعضاي شوراي استاندارد استان در خصوص برخي مسائل و مشکلات بودجه اي، زيرساختي، نيروي انساني، حجم عظيم فعاليتهاي مورد انتظار از استاندارد با توجه به الزامي شدن استانداردهاي انرژي منازل مسکوني، خدمات پس از فروش لوازم خانگي، مصرف انرژي کولرهاي آبي و غيره را خواستار شد.

دکترمطهری درپایان، مساعدت تمامي بخش هاي استان را عامل موفقيت در توليد کيفي و رشد کمي محصولات استان و افزايش اعتماد مردم به کالاها و خدمات در استان يزد و کشور دانست که مي تواند برند کالاي کيفي و با استانداردهاي بالاي توليد شده در استان يزد را نه تنها در کشور بلکه در جهان طنين انداز نمايد.

شایان ذکراست، درپايان اين جلسه برخي مصوبات و تصميم گيري ها توسط اعضاي شورا، درحوزه استاندارد اتخاذگردید.