در جلسه ای با حضور مدیر تعاون روستایی استان یزد و رییس صندوق کارآفرینی و امید استان، در خصوص تامین مالی طرح های پیشنهادی و اشتغالزای اتحادیه ها و تعاونی های کشاورزی، روستایی و تولید برای مناطق روستایی از محل منابع تسهیلاتی صندوق توسعه ملی و تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ بحث و تبادل نظر […]

در جلسه ای با حضور مدیر تعاون روستایی استان یزد و رییس صندوق کارآفرینی و امید استان، در خصوص تامین مالی طرح های پیشنهادی و اشتغالزای اتحادیه ها و تعاونی های کشاورزی، روستایی و تولید برای مناطق روستایی از محل منابع تسهیلاتی صندوق توسعه ملی و تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ بحث و تبادل نظر شد.
به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ “سیدحسین دشتی” مدیر تعاون روستایی استان یزد با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های اتحادیه ها و تعاونی های کشاورزی، روستایی و تولید استان یزد اظهار داشت: مجموعا ۱۰۲ اتحادیه و تعاونی روستايي، كشاورزي، توليد و زنان با سرمایه ای بالغ بر ۴۵۰ میلیارد ریال و اشتغال بیش از ۳۶۰ نفر با ایجاد و تجهیز بیش از ۳۰ واحد صنایع تولیدی، تبدیلی، تکمیلی و فرآوری در بخش کشاورزی و صنایع غذایی تحت نظارت سازمان تعاون روستايي استان يزد فعاليت مي‏ كنند.
وی در ادامه اظهار داشت: اتحادیه ها و تعاونی های تحت نظارت ظرفیت مشارکت در طرح های تسهیلاتی صندوق کارافرینی و امید در قالب روستای بدون بیکار، روستای فناور، نوفن و دانش بنیان در روستاها و همچنین مشارکت در جشنواره های معرفی محصولات و تولیدات روستایی را دارند.
گفتنی است پیرو هماهنگی های انجام شده و توافقات فیمابین مدیریت تعاون روستایی و صندوق کارآفرینی و امید استان یزد مقرر گردید طرح های پیشنهادی و اشتغالزای اتحادیه ها و تعاونی های کشاورزی، روستایی و تولید برای مناطق روستایی از محل منابع تسهیلاتی صندوق توسعه ملی و تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ به سازمان جهاد کشاورزی ارائه تا بررسی و در قالب تفاهمنامه همکاری جاری به صندوق کارآفرینی و امید استان معرفی گردد.