همزمان با دور دوم سفر رئیس جمهور به استان یزد، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد سطح گلخانه های استان یزد را نزدیک به ۲۰۰۰ هکتار اعلام نمود و گفت: براساس سند تحولی در برنامه یزد نوین در آینده ای نزدیک به ۳۵۰۰ هکتار خواهد رسید. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ وکیلی افزود: خیار، گوجه، […]

همزمان با دور دوم سفر رئیس جمهور به استان یزد، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد سطح گلخانه های استان یزد را نزدیک به ۲۰۰۰ هکتار اعلام نمود و گفت: براساس سند تحولی در برنامه یزد نوین در آینده ای نزدیک به ۳۵۰۰ هکتار خواهد رسید.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ وکیلی افزود: خیار، گوجه، فلفل و بادمجان بیشترین محصول استان یزد است که توسط ۳۷۰۰ نفر بهره بردار تولید می شود که در صادرات و پویایی اقتصاد کشاورزی استان نقش مهمی ایفا می کنند.
وی تصریح کرد: ۱۶۰۰۰ نفر اشتغال و ۵۷۰ هزار تن محصول تولید شده در گلخانه های استان نتیجه انتقال کشت سبزی و صیفی از فضای باز به محیط کنترل شده و در راستای استفاده بهینه از منابع تولید و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است.