محسن عسکری مشاور وزیر و مدیرکل دفتر ارتباطات مردمی و سفرهای استانی وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد: در میزهای خدمت و ارتباط مردمی به شکایات ها، درخواست ها، مشکلات کشاورزان و انتقادات و پیشنهادات آنها رسیدگی می شود و به مسئولین ذیرربط ارجاع می گردد. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛همزمان با دور دوم سفر ریاست جمهوری […]

محسن عسکری مشاور وزیر و مدیرکل دفتر ارتباطات مردمی و سفرهای استانی وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد: در میزهای خدمت و ارتباط مردمی به شکایات ها، درخواست ها، مشکلات کشاورزان و انتقادات و پیشنهادات آنها رسیدگی می شود و به مسئولین ذیرربط ارجاع می گردد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛همزمان با دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان یزد، بیش از ۶۰ میز خدمت در محل سازمان جهاد کشاورزی استان برپا شده است.

در راستای تکریم ارباب رجوع و لزوم ارتباط مستقیم مسئولین و مردم، بیش از ۶۰ میز ارتباط مردمی از تاریخ ۲۱ تا ۲۳ دی ماه یعنی چهارشنبه تا جمعه از ساعت ۸ الی ۱۸ در محل سازمان جهادکشاورزی استان یزد برپا می شود.

محسن عسکری مشاور وزیر و مدیرکل دفتر ارتباطات مردمی و سفرهای استانی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: در این میزهای خدمت و ارتباط مردمی به شکایات ها، درخواست ها، مشکلات کشاورزان و انتقادات و پیشنهادات آنها رسیدگی می شود و به مسئولین ذیرربط ارجاع می گردد.

نماینده تام الاختیار وزیر جهاد کشاورزی افزود: گزارش مفصل این درخواست ها به ساداتی نژاد وزیر جهادکشاورزی ارائه می گردد.