رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: محدودیتی در تخصیص اعتبار برای قنوات در استان نداریم. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ سید ابوالفضل وکیلی در خصوص درخواست اعتبار به منظور مرمت و احیای قنوات عنوان نمود تامین و تخصیص اعتبار برای قنوات محدودیتی ندارد لذا ابتدا بایستی توسط کارشناس مرتبط در مراکز جهاد کشاورزی […]

 

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: محدودیتی در تخصیص اعتبار برای قنوات در استان نداریم.
به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ سید ابوالفضل وکیلی در خصوص درخواست اعتبار به منظور مرمت و احیای قنوات عنوان نمود تامین و تخصیص اعتبار برای قنوات محدودیتی ندارد لذا ابتدا بایستی توسط کارشناس مرتبط در مراکز جهاد کشاورزی و کارشناس ناظر آب و خاک؛ فرمهای مربوطه تکمیل گردد و بر حسب اولویت که از سوی مدیریت شهرستان مشخص می شود به کمیسیون مربوطه در سازمان به منظور تائید نهایی ارجاع گردد.

همزمان با دور دوم سفر ریاست محترم جمهوری به استان یزد و تشکیل میز ارتباطات مردمی در سازمان جهاد کشاورزی وکیلی رییس سازمان ضمن حضور در ساعات اولیه استقرار میز خدمت پاسخگوی برخی از مراجعین بود.

وی خاطرنشان کرد: این سازمان تمامی تلاش خود را برای حمایت از برقراری منابع آبی پایدار در بخش کشاورزی معطوف داشته است تا برنامه های تولید توسط کشاورزان زحمتکش استان در مزرعه تحقق یابد.

وکیلی در خصوص درخواست اعتبار و تسهیلات خرید تراکتور و سایر ماشین آلات بخش کشاورزی گفت: با تخصیص سهمیه تراکتور و سایر ماشین آلات بخش و ادوات از سوی شرکت های سازنده, در صورت دارا بودن شرایط درخواست متقاضی در سامانه سیتا ثبت و به ترتیب اولویت اقدام خواهد شد.