به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، شهردار یزد با اشاره به برنامه‌های شهرداری برای کنترل و مدیریت ترافیک اظهار کرد: در سال جاری طرح‌های مختلفی برای اصلاح هندسی تقاطع‌ها در شهر یزد در نظر گرفته شده است که اجرای این طرح‌ها بار ترافیکی شهر را تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهد، اما همچنان نیاز به کار […]

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، شهردار یزد با اشاره به برنامه‌های شهرداری برای کنترل و مدیریت ترافیک اظهار کرد: در سال جاری طرح‌های مختلفی برای اصلاح هندسی تقاطع‌ها در شهر یزد در نظر گرفته شده است که اجرای این طرح‌ها بار ترافیکی شهر را تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهد، اما همچنان نیاز به کار اساسی برای رفع مشکل ترافیک شهر و بهبود وضعیت حمل و نقل هستیم.

ابوالقاسم محی الدینی با تاکید بر اینکه حمل‌ و نقل عمومی باید به عنوان یک موضوع مهم در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده شهرداری یزد، ایجاد مسیرهای جدید در شهر پیش‌بینی شده است که هر کدام از آنها نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی شهر در زمان شلوغی ترددها دارد.

وی افزود: همچنین عملیات اجرایی احداث دو تقاطع غیرهمسطح شهر یزد سال آینده به عنوان دو پروژه بسیار مهم آغاز می‌شود تا شرایط حمل‌ونقلی شهری یزد وضعیت بهتری داشته باشد.