پست ۶۳به ۲۰ کیلوولت سریزد یکی از پروژه‌های مهم شرکت برق منطقه‌ای یزد در شهرستان مهریز است که نقش مهمی در افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق این شهرستان دارد. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، ابوالفضل اسدی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد در این زمینه و با اشاره به اینکه عملیات اجرایی پست ۶۳ به ۲۰ […]

پست ۶۳به ۲۰ کیلوولت سریزد یکی از پروژه‌های مهم شرکت برق منطقه‌ای یزد در شهرستان مهریز است که نقش مهمی در افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق این شهرستان دارد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، ابوالفضل اسدی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد در این زمینه و با اشاره به اینکه عملیات اجرایی پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت سریزد مهریز با هدف پاسخگویی به رشد بار عمومی منطقه،‌ افزایش قابلیت اطمینان برق شهرستان مهریز و کاهش تلفات شبکه این شهرستان از ابتدای سال ۱۳۹۹ آغاز شد، افزود: عملیات اجرایی پست مذکور در پایان تیرماه سال جاری و هم‌زمان با پیک‌بار تابستان ۱۴۰۱ به پایان رسیده و این پست برق‌دار شد.

رضا ساده، مجری طرح شرکت برق منطقه‌ای یزد نیز در تشریح جزئیات بهره‌برداری از پست مذکور خاطرنشان کرد: پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت سریزد دارای دو بی خط ۶۳ کیلوولت ورودی و ۲ دستگاه ترانسفورماتور ۶۳ به ۲۰ کیلوولت هر یک به ظرفیت ۴۰ مگاولت آمپر است.

وی افزود: همچنین ۱۲ فیدر خروجی، ۲ فیدر خازنی و ۲ فیدر تولید پراکنده نیز از دیگر بخش‌های این پست است که بااعتباری بالغ ‌بر ۵۰۰ میلیارد ریال احداث‌شده و به بهره‌برداری رسیده است.

محمود دهقان، مجری طرح ساختمان شرکت نیز با بیان اینکه مهم‌ترین رویکرد شرکت برق منطقه‌ای یزد طی سال‌های اخیر مدیریت بهینه مصرف برق در این شرکت و تمامی ساختمان‌های مربوطه اعم از ساختمان‌های ستادی،‌ ساختمان‌های پست‌ها و ساختمان‌های در دست احداث است، ادامه داد: رعایت مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، یکی از الزامات گام برداشتن در راستای این رویکرد است.

وی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را یکی از قوانین تدوین‌شده در راستای مصرف بهینه انرژی دانست که بر اساس این مبحث، عایق‌کاری دیوار‌های خارجی ساختمان، نصب پنجره‌های استاندارد، عایق‌کاری لوله‌های تأسیسات و نصب دستگاه‌های کنترل‌کننده؛ باید در احداث ساختمان‌ها رعایت شود.

مجری طرح ساختمان در تشریح الزامات رعایت شده مربوط به مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان در پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت سریزد خاطرنشان کرد: عایق‌کاری سقف و بدنه ساختمان، بهینه سازی تعداد و ابعاد پنجره‌های ساختمان پست، قرارگیری ساختمان پست در جهتی که کمترین تابش مستقیم آفتاب و بیشترین میزان نوردهی را داشته باشد، از موارد انجام شده در این پست برق بوده است.

یادآور می‌شود پروژه مذکور در پیک بار تابستان ۱۴۰۱ برقدار شده و نقش موثری در تامین برق پایدار و شبکه منطقه ایفا می‌کند.