فرمانده انتظامی استان یزد در جلسه قرارگاه جهادی احضار و اعزام مشمولان دوره خدمت ضرورت از ممنوعیت به کارگیری مشمولان غایب در ادارات و کارخانجات خبر داد. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، سردار عباسعلی بهدانی فرد در جلسه قرارگاه جهادی احضار و اعزام مشمولان دوره خدمت ضرورت که با حضور معاون صنعت، معدن و تجارت […]

فرمانده انتظامی استان یزد در جلسه قرارگاه جهادی احضار و اعزام مشمولان دوره خدمت ضرورت از ممنوعیت به کارگیری مشمولان غایب در ادارات و کارخانجات خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، سردار عباسعلی بهدانی فرد در جلسه قرارگاه جهادی احضار و اعزام مشمولان دوره خدمت ضرورت که با حضور معاون صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد اظهار داشت: سربازان در امنیت کشور نقش بسزایی برعهده دارند.

وی ادامه داد: برابر ماده ۶۳ مکرر خدمت وظیفه عمومی بکارگیری مشمولان غایب در موسسه های دولتی و غیر دولتی از جمله کارخانه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها و تعمیرگاه ها ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.

فرمانده انتظامی استان یزد افزود: کسانی که به نحوی مشمولان غایب را در موسسات دولتی و غیردولتی از قبیل کارخانه ها و شرکت ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها و تعمیر گاه ها به کار گیری کنند توسط پلیس و همچنین سازمان”تعاون و کار و رفاه اجتماعی وصنعت معدن و تجارت”شناسائی و به محاکم قضائی معرفی خواهند شد.