رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد گفت: با هدف کمک به همشهریانی که خانه ها و ساختمان های آنان در سیل اخیر دچار خسارت و تخریب شده است، خدمات رایگان نظام مهندسی ارائه می شود. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، مجتبی فرهمند اظهار کرد: با تصمیم هیات مدیره این سازمان و هماهنگی های بعمل […]

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد گفت: با هدف کمک به همشهریانی که خانه ها و ساختمان های آنان در سیل اخیر دچار خسارت و تخریب شده است، خدمات رایگان نظام مهندسی ارائه می شود.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، مجتبی فرهمند اظهار کرد: با تصمیم هیات مدیره این سازمان و هماهنگی های بعمل آمده با معاونت عمرانی استانداری یزد؛ خدمات نظام مهندسی به مالکین ساختمان های آسیب دیده در سیل اخیر رایگان ارائه می شود.

وی با بیان اینکه خدمت مذکوربه افرادی تعلق می گیرد که پرونده تخریب یا خسارت ساختمان آنها توسط شهرداری یا بنیاد مسکن تاییده شده باشد، افزود: افراد پس از سیر مراحل اداری و تشکیل پرونده در شهرداری یا بنیاد مسکن و اخذ تاییده های لازم می توانند با مراجعه به سازمان نظام مهندسی نسبت به دریافت خدمات رایگان مهندسی در راستای پروانه ساخت خود اقدام کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با اشاره به اینکه انجام امور مهندسی در این طرح با همکاری نمایندگی آستان قدس رضوی در استان و توسط مهندسین رضوی صورت می گیرد، تاکید کرد: سایر مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز می توانند پس از تاییده مراجع ذیصلاح بدون کسر سهمیه در این کار خیرمندانه سهیم باشند.

مهندس فرهمند با بیان اینکه در سیل اخیر صدها ساختمان خسارت هایی اعم از تخریب کامل یا تخریب بخشی از دیوار ها انجام شده است، عنوان کرد: امیدواریم با اجرای این طرح در سازمان نظام مهندسی به رسالت خود درقبال آسیب دیدگان سیل اخیر عمل کرده باشیم و کمک کنیم تا بعد از این ساختمان های ایمن و امن جایگزین ساختمان های تخریب شده گردد.