رئیس نظام مهندسی استان یزد عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور شد و اعتبارنامه خود را از وزیر راه و شهرسازی دریافت کرد. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، مجتبی فرهمند، رئیس سازمان نظام مهندسی استان یزد با حکم وزیر راه و شهرسازی به عنوان یکی از ۲۵ عضو اصلی شورای مرکزی نظام مهندسی […]

رئیس نظام مهندسی استان یزد عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور شد و اعتبارنامه خود را از وزیر راه و شهرسازی دریافت کرد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، مجتبی فرهمند، رئیس سازمان نظام مهندسی استان یزد با حکم وزیر راه و شهرسازی به عنوان یکی از ۲۵ عضو اصلی شورای مرکزی نظام مهندسی کشور انتخاب و اعتبار نامه خود در دریافت کرد.

فرهمند، پیش از این در رشته معماری با رای بالای مهندسین کشور به عنوان یکی از منتخبین دو برابر ظرفیت در فهرست ارایه شده به وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت.

براساس این گزارش، انتخاب ۲۵ عضو اصلی و ۷ عضو علی البدل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور توسط وزیر با بررسی سوابق و تجارب افراد صورت گرفته که فرهمند نیز یکی از نفرات منتخب در بین ۶۴ منتخب مرحله اول بوده است و عضویت وی در شورای مرکزی ۳ ساله است.