مولد شماره ۱۶ نیروگاه سیکل ترکیبی یزد پس از انجام بازدید محفظه اتاق احتراق به مدار تولید بازگشت. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، معاون تولید نیروگاه سیکل ترکیبی یزد گفت: مولد شماره ۱۶ نیروگاه سیکل ترکیبی یزد پس از بازدید از محفظه اتاق احتراق و رفع اشکال به مدار تولید بازگشت. خلیل خاکی افزود: نظر […]

مولد شماره ۱۶ نیروگاه سیکل ترکیبی یزد پس از انجام بازدید محفظه اتاق احتراق به مدار تولید بازگشت.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، معاون تولید نیروگاه سیکل ترکیبی یزد گفت: مولد شماره ۱۶ نیروگاه سیکل ترکیبی یزد پس از بازدید از محفظه اتاق احتراق و رفع اشکال به مدار تولید بازگشت.

خلیل خاکی افزود: نظر به لزوم انجام بازدید محفظه اتاق احتراق مواد G16  و با توجه به هماهنگی صورت گرفته با دیسپاچینگ ملی،پس از خروج مولد در بامداد جمعه ۲۱ مردادماه، همکاران تعمیرات با حضور در نیروگاه ، فعالیت تعمیراتی خود را آغاز کردند.

وی بیان داشت: با توجه به نیاز شبکه در اوج مصرف برق تابستان، ترتیبی اتخاذ گردید که بازدید از اتاق احتراق و رفع دیفکت های مربوطه در کمتر از ۲۴ ساعت انجام گردد.

یادآور می شود این مولد در بامداد امروز شنبه، ۲۲ مردادماه به مدار تولید بازگشت.