معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد گفت: در سال جاری روکش اسفالت ۵۰ کیلومتر از معابر شهرکها و نواحی صنعتی استان یزد در دستور کار است که امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۱ تمامی این طرح ها به بهره برداری برسد. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، طیبه سلیمی معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد، […]

معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد گفت: در سال جاری روکش اسفالت ۵۰ کیلومتر از معابر شهرکها و نواحی صنعتی استان یزد در دستور کار است که امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۱ تمامی این طرح ها به بهره برداری برسد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، طیبه سلیمی معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد، راه سازی و ایجاد راه دسترسی مناسب در شهرکها و نواحی صنعتی را از برنامه های مهم و اثرگذار زیرساختی عنوان کرد و گفت: در دو سال گذشته عملیات های عمرانی راه سازی و روکش آسفالت در بیشتر شهرکها و نواحی صنعتی در دستورکار و اولویت شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد قرار گرفته است.

معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰، ۱۶ کیلومتر از معابر و راه های دسترسی در شهرکها و نواحی صنعتی استان یزد با اعتباری نزدیک به ۲۲۷ میلیارد ریال روکش آسفالت شد.

سلیمی با بیان اینکه در حال حاضر ۶ برنامه روکش آسفالت معابر شهرکها و نواحی صنعتی در برنامه سال ۱۴۰۱ معاونت فنی این شرکت گنجانده شده اذعان کرد: در سال جاری روکش اسفالت ۵۰ کیلومتر از معابر شهرکها و نواحی صنعتی استان یزد در دستور کار است که امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۱ تمامی این طرح ها به بهره برداری برسد.

وی در پایان با اشاره به افزایش قیمت آسفالت نسبت به سال گذشته خاطرنشان کرد: طرح های آسفالت معابر شهرکها و نواحی صنعتی استان یزد در سال ۱۴۰۱ نیازمند اعتباری بیش از هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال است.