بیست و نهمین نشست کمیته ورزش و تفریحات سالم به میزبانی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد برگزار می‌شود. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، رییس کمیته ورزش و تفریحات سالم مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران از برگزاری بیست و نهمین نشست کمیته ورزش و تفریحات سالم در کلانشهر یزد خبر داد و گفت: این نشست […]

بیست و نهمین نشست کمیته ورزش و تفریحات سالم به میزبانی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد برگزار می‌شود.

یوسفی، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، رییس کمیته ورزش و تفریحات سالم مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران از برگزاری بیست و نهمین نشست کمیته ورزش و تفریحات سالم در کلانشهر یزد خبر داد و گفت: این نشست طی روزهای ۲۶ تا ۲۸ خردادماه به همت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران و میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در کلانشهر یزد برگزار می‌گردد.

محمد فاضل یوسفی اظهار داشت: در این نشست دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهر های ایران، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع، معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، معاونین و مدیران ارشد حوزه ورزش کارکنان و ورزش شهروندی حضور خواهند داشت.

یوسفی افزود: امیدواریم در پایان برگزاری نشست کمیته ورزش و تفریحات سالم هماهنگی و تبادل تجربیات بین معاونین و مدیران ورزش در زمینه تفریحات سالم و توسعه ورزش های همگانی در کلانشهر ها به شکل سودمندی صورت گیرد.