رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: پروژه های سرمایه گذاری که در سطح شهر انجام می شود،  یکی از منابع درآمدی پایداربرای شهرداری ها تلقی می شود. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، عزیزالله سیفی در شصت و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اینکه هم اکنون در سطح شهر یزد نسبت […]

رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: پروژه های سرمایه گذاری که در سطح شهر انجام می شود،  یکی از منابع درآمدی پایداربرای شهرداری ها تلقی می شود.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، عزیزالله سیفی در شصت و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اینکه هم اکنون در سطح شهر یزد نسبت به انعقاد قراداد  ۳۴  پروژه سرمایه گذاری اقدام گردیده است گفت: یکی از راه های ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها بخش مشارکت ها و سرمایه گذاری است و انتظار می رود با توجه به استقبال خوب سرمایه گذاران از این پروژه ها، مشکلات آنها رفع و این پروژه ها به خوبی اجرا گردد.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد در ادامه ضمن اشاره به اینکه از سوی سازمان مشارکتها و سرمایه گذاری بطور مداوم گزارشی از نحوه اجرا و میزان پیشرفت و سایر موارد مرتبط با این پروژه ها ارائه گردد تا انجام  پروژه ها هر چه سریعتر محقق شود افزود: نماینده شورا در سازمان مشارکتها می تواند به عنوان ناظر بر ارائه این گزارشها از سوی این سازمان به شورا اعمال نقش نماید.

سیفی همچنین ضمن بیان برخی موارد راجع به دفاتر کارگزاری گفت: باتوجه به مباحث و تصمیمات قبلی، شهرداری بایستی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ نتیجه پیشنهادات و بررسی های خود را برای ادامه کار دفاتر کار گزاری به شورای شهر اعلام نماید.