پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی یزد موفق شدند برای اولین بار در کشور پرورش و تولید علوفه دامی را در فضای گلخانه میسر کنند. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، غلامحسن رنجبر، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری گفت: طرح یک ساله تحقیقاتی تولید علوفه دامی در فضای گلخانه، از فروردین ماه امسال در فضای ۱۵۰۰ […]

پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی یزد موفق شدند برای اولین بار در کشور پرورش و تولید علوفه دامی را در فضای گلخانه میسر کنند.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، غلامحسن رنجبر، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری گفت: طرح یک ساله تحقیقاتی تولید علوفه دامی در فضای گلخانه، از فروردین ماه امسال در فضای ۱۵۰۰ متر مربع گلخانه آغاز شد.

رنجبر افزود: این طرح پژوهشی بر روی ده گونه علوفه‌ای انجام شد و تا کنون سورگوم با عملکرد ۱۲۰ تن در هکتار در هر مرحله برداشت موفق‌تر از سایر گونه‌ها در فضای گلخانه بوده است هر چند تحقیقات بر روی سایر گونه‌ها ادامه دارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این طرح یک ساله است پیش بینی می‌کنیم عملکرد سورگوم تا پایان سال دو برابر این میزان باشد.

عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری گفت: مصرف آب در این نوع کشت۷۰ درصد کمتر از روش غیر گلخانه‌ای است.

رییس جهاد کشاورزی استان هم گفت: این گونه‌های علوفه‌ای در گلخانه‌هایی با سازه‌های ضعیف قابل پرورش است و برای پرورش آن از آب‌های کم کیفیت نیز می‌توان استفاده کرد.

وکیلی افزود: با توجه به اینکه گیاهان علوفه‌ای از رشد خوبی برخوردارند و می‌توانند با مصرف عناصر اضافی موجود در خاک در امر تعادل بخشی عناصر خاک موثر باشد از آن گیاهان می‌توان به عنوان محصولات بین دو کشت در گلخانه‌ها استفاده شود.

وی تاکید کرد مصرف انرژی در کشت علوفه گلخانه‌ای به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.