مدیرکل استاندارد استان یزد گفت: بازرسی از واحدهای تولیدی صنعتی سطح استان طی شش ماهه ابتدای امسال ، در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از۱۵ درصد رشد داشته است. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، محمد رضا زارع بنادکوکی که در جمع شورای معاونین اداره کل، به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه ی ابتدای امسال […]

مدیرکل استاندارد استان یزد گفت: بازرسی از واحدهای تولیدی صنعتی سطح استان طی شش ماهه ابتدای امسال ، در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از۱۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، محمد رضا زارع بنادکوکی که در جمع شورای معاونین اداره کل، به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه ی ابتدای امسال مشغول بود افزود:در شش ماهه ی ابتدای سال ۱۳۹۹ تعداد۶۹۱ بازرسی از واحدهای تولیدی صنعتی سطح استان یزد انجام شده است، در حالی که این عدد برای مدت مشابه امسال به ۸۰۸ مورد رسیده است.

وی ادامه داد:طی این مدت دوهزارو ۴۰۵ مورد بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی صنعتی استان انجام شده است که از این تعداد،  یک هزارو ۵۹۷ مورد آن مربوط به نمونه برداری از این واحدها می باشد.

مدیرکل استاندارد استان یزد گفت: متعاقب نمونه برداری کالاهااز واحدهای تولیدی و حتی  سطح بازار،مرحله ی  آزمون فرآورده هاآغاز می شود، که ضروری است نمونه ها شرایط انطباق با استانداردهای ملی ومعتبرمربوطه را احراز نمایند که در غیر اینصورت، مراتب قانونی تذکر، اخطار، جمع آوری ، توقیف و معرفی متخلفین به مراکز حقوقی و قضایی توسط دوایر مرتبط انجام می شود.

این مسئول تاکید کرد: از آزمون های انجام شده بروی نمونه های اخذ شده از واحد های تولیدی طی این مدت، یک هزارو ۶۴ مورد با استانداردهای مربوطه مطابق و حدود ۲۰۰ مورد هم عدم انطباق مشاهده شده است که مراتب قانونی ذکر شده درخصوص این نمونه های مغایر در دست اقدام است.

زارع بنادکوکی در پایان سخنان خود گفت:هدف آن است که با بازرسی ونمونه برداری هایی که از واحدهای تولیدی صنعتی انجام می شود شهروندان با اطمینان خاطر بیشتری از کالاها و خدمات استاندارد بهره مند شوند، از این رومجدداً از هم استانی های خوب دارالعباده یزدتقاضا داریم تا مراتب غیر استاندارد را از طریق تلفن چهار شماره ایی ۱۵۱۷با ما در میان بگذارند.