معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: از ابتدای انجام واکسیناسیون در استان، ۴۹ درصد  یزدی ها دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، محمدرضا دهقانی اظهار داشت: تاکنون ۶۰۴ هزار و ۵۵۸ دوز واکسن در استان یزد تزریق شده است. وی با اشاره به واکسینه شدن ۴۹ درصد […]

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: از ابتدای انجام واکسیناسیون در استان، ۴۹ درصد  یزدی ها دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، محمدرضا دهقانی اظهار داشت: تاکنون ۶۰۴ هزار و ۵۵۸ دوز واکسن در استان یزد تزریق شده است.

وی با اشاره به واکسینه شدن ۴۹ درصد از جمعیت استان ادامه داد: تاکنون ۴۰۳ هزار و ۶۶۰ یزدی دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند. همچنین ۲۰۰ هزار و ۸۹۸ دوز واکسن در نوبت دوم به گروه های هدف تزریق شده است.

رئیس مرکز بهداشت استان با اشاره به واکسیناسیون گروه های سنی ۳۰ سال به بالا گفت: ۵۴ درصد این جمعیت هدف دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

دهقانی تصریح کرد: متولدین ۱۳۷۰ و ماقبل در شهرها و گروه سنی ۱۸ سال به بالا در روستاها جهت دریافت واکسن به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.