مدیرکل استاندارد استان  یزدگفت: از ابتدای امسال تا کنون،۱۱۲ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی صادر و تمدید شد. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، محمدرضا زارع بنادکوکی درخصوص مهلت و تاریخ اعتبارپروانه های استاندارد صادره گفت: طبق قانون و آیین نامه های موجود، اعتبارپروانه ها معمولا سه  ساله می باشدکه طی این مدت ۵۵ پروانه […]

مدیرکل استاندارد استان  یزدگفت: از ابتدای امسال تا کنون،۱۱۲ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی صادر و تمدید شد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، محمدرضا زارع بنادکوکی درخصوص مهلت و تاریخ اعتبارپروانه های استاندارد صادره گفت: طبق قانون و آیین نامه های موجود، اعتبارپروانه ها معمولا سه  ساله می باشدکه طی این مدت ۵۵ پروانه استاندارد اجباری و تشویقی در این حوزه تمدید شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از ۱۰۰درصد رشد داشته ایم.

وی ادامه داد:طی این مدت ۱۱مورد مجوز استاندارد اجباری صادر شده است، ضمن این که صدور۵۵فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی را در گزارش عملکرد حوزه نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل را نیزشاهد هستیم .

این مسئول تصریح کرد: ازابتدای امسال تاکنون ۱۶فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی باطل، که در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود۵۰درصد کاهش ابطال در گزارش عملکرداداره کل، به چشم می خوردکه این کاهش، بیان گر رشد شاخص های کیفی و اهتمام بیشتر صاحبان صنایع و خدمات درخصوص حفظ نشان ملی استاندارد ایران می باشد..

مدیرکل اداره استاندارد استان یزددرپایان گفت:از مجموع پروانه های ابطال شده،۱۵فقره اجباری ویک فقره مابقی، تشویقی بوده است ضمن این که طی این مدت یک فقره تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری را هم پشت سر گذاشته ایم.