مدير دفتر بهره برداري و توسعه تاسيسات، تصفيه و خطوط انتقال شركت آبفا ، از آغاز عملیات اجرایی توسعه شبکه توزیع آب دهستان سخوید خبر داد . به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر،  احمد باقری پور گفت: این عملیات با هدف اصلاح شبکه توزیع آب دهستان سخوید و با اعتباری بالغ بر چهار میلیاد ریال آغاز […]

مدير دفتر بهره برداري و توسعه تاسيسات، تصفيه و خطوط انتقال شركت آبفا ، از آغاز عملیات اجرایی توسعه شبکه توزیع آب دهستان سخوید خبر داد .

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر،  احمد باقری پور گفت: این عملیات با هدف اصلاح شبکه توزیع آب دهستان سخوید و با اعتباری بالغ بر چهار میلیاد ریال آغاز شد .

باقری پور اظهارداشت : عملیات لوله گذاری شبکه توزیع آب سخوید ، با لوله گذاری به طول دو هزار متر و با استفاده از لوله های ۶۳ و ۹۰ میلی متری پلی اتیلن شروع شد .

وی بیان کرد:  با اجرای این عملیات ، آب منابع داخلی دهستان سخوید در سطح دهستان به صورت یکسان توزیع می شود .

مدير دفتر بهره برداري و توسعه تاسيسات، تصفيه و خطوط انتقال شركت آبفا گفت: در حال حاضر آب شرب و بهداشتی دهستان سخوید از طریق مجتمع آبرسانی غدیر دو و یک حلقه چاه تامین می گردد.