جلسه هم‌اندیشی و ارائه مشاوره به مسئول شبکه تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در قالب طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که به همت جهاددانشگاهی در حال اجراست، برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، در راستای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در سطح استان یزد، جلسه شبکه سازی در حوزه صنایع دستی رسته‌ی […]

جلسه هم‌اندیشی و ارائه مشاوره به مسئول شبکه تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در قالب طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که به همت جهاددانشگاهی در حال اجراست، برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، در راستای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در سطح استان یزد، جلسه شبکه سازی در حوزه صنایع دستی رسته‌ی شغلی تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در یزد با حضور تیم اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی و توکلی مدیر تیم برند رابین به بعنوان مسئول شبکه برگزار شد.

این نشست در قالب اجرای فاز سوم طرح ملی توسعه مشاغل خانگی و به کارفرمایی و نظارت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با هدف بررسی شبکه‌ ایجاد شده در محل سازمان جهاددانشگاهی یزد برگزار شد.

در این جلسه ضمن اشاره محمد زارع دبیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان یزد گفت: منظور از برقراری ارتباطات بین افراد در شبکه سازی، ایجاد یک ارتباط و تعهد بلند مدت است که موجب می شود افراد نسبت به خود و سایرین شناخت بهتری پیدا کرده و اقداماتی را با کمک دیگران انجام دهند که به تنهایی از عهده انجام آن بر نمی آیند.

وی بیان کرد: جهاددانشگاهی می‌تواند مداخلات توسعه‌ای بسیار خوبی را در توسعه این شبکه انجام دهد.