اشکذر خبر: در دهه های اخیر (دهه های ۷۰  و ۸۰) در شرایطی که صنایع مستقر شهرستان اشکذر اعم از آلاینده و غیر آلاینده هیچ تعهدی نسبت به مسئولیت های اجتماعی -با وجود استفاده از هوا، آب، خاک، زیرساخت ها و دیگر ظرفیت های موجود- و وضعیت بهداشت و درمان مردم این شهرستان نداشتند، خیرین […]

اشکذر خبر: در دهه های اخیر (دهه های ۷۰  و ۸۰) در شرایطی که صنایع مستقر شهرستان اشکذر اعم از آلاینده و غیر آلاینده هیچ تعهدی نسبت به مسئولیت های اجتماعی -با وجود استفاده از هوا، آب، خاک، زیرساخت ها و دیگر ظرفیت های موجود- و وضعیت بهداشت و درمان مردم این شهرستان نداشتند، خیرین و نیکوکاران شهرستان با توکل بر خدا و همت و اراده آهنین پای در این عرصه گذاشتند.

در این میان خیّرین اشکذری با شناخت صحیح از ضعف زیرساخت ها و ظرفیت های بهداشت و درمان شهرستان – در نبود تعهد صنایع مستقر در شهرستان اشکذر به مسئولیت اجتماعی – دست به اقداماتی زدند که نشان از آینده نگری و دلسوزی برای شهر و دریارشان بود که از این جمله می توان به مرکز درمانی حضرت ابولفضل (ع) اشکذر، مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی صدرآباد و مجموعه درمانگاه امام رضا (ع) با همت خیر شادروان حاج سید محمد باقر رکن الدینی اشاره کرد.

بیمارستان حضرت زینب (س) اشکذر یکی دیگر از این مجموعه های خیری بود که در طی بیش از یک دهه با وجود سختی ها و سنگ اندازی ها در مسیر خیّر اشکذری از زمان واگذاری زمین برای ساخت تا کسب مجوز ها و حتی تهیه نقشه های ساختمانی حاج فضل الله شکاری بر سر تعهدش برای ساخت این بیمارستان ماند.

مجوز این بیمارستان از ۶۴ تختخوابی به ۹۶ و ۱۵۰ تختخوابی تغییر و در نهایت با اضافه شدن مرکز تخصصی و فوق تخصصی دیابت استان یزد، کلنگ این بیمارستان خیّری در سال ۱۳۹۴ با حضور نایب رئیس مجلس و با ۱۴ هزار متر زیربنا زده شد.

تکمیل ساختمان طبق توافقات صورت گرفته از تعهدات خیّر محترم و تجهیز و راه اندازی جزو تعهدات دولت شد.

در حالی که این بیمارستان با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی مراحل نهایی تکمیل را طی می کند شبهاتی در مورد وضعیت استخدامی نیروهای این بیمارستان ذهن مردم و نخبگان را به خود مشغول کرده است.

در بحث آزمون استخدامی که فرآیند آن مثل سایر آزمون های استخدامی توسط سازمان سنجش کشور انجام شده و سوالات بر اساس معیارهای رسمی طرح و تهیه شده و امتیاز کسب شده افراد مشخص است.

اما نکته ای که مورد نظر است امتیازاتی است که از سوی دانشگاه علوم پزشکی یزد برای شرکت کنندگان  از جمله امتیاز مصاحبه، بومی بودن و امتیاز کرونایی و .. لحاظ می شود که باید شفاف شود.

الف) در بحث بومی بودن باید دید چه معیاری برای شناسایی افراد بومی در نظر گرفته می شود؟ آیا تنها به بررسی کدملی اشخاص اکتفا می شود ؟

که اگر این طور باشد شاهد ناحقی بزرگی به دلایل زیر برای شرکت کنندگان در این آزمون هستیم:

۱- بخش عمده ای از مردم بخش زارچ که متعلق به شهرستان یزد هست شناسنامه های خود را از اداره ثبت و احوال شهرستان اشکذر با کدملی پیش شماره ۵۵۱ دریافت کرده اند.

۲-برخی از ساکنان شهرستان اشکذر ممکن است به لحاظ این که محل تولدشان یزد بوده شناسنامه خود را از اداره ثبت و احوال شهرستان یزد دریافت کرده باشند

۳- متولدین پیش از  ۱۳۷۶ -که سال تاسیس شهرستان هست- شناسنامه خود را از اداره ثبت و احوال شهرستان یزد – بدلیل عدم وجود زایشگاه در شهرستان اشکذر- دریافت کرده اند.

پس بدیهی است که شناسایی افراد بومی بر اساس کدملی شیوه صحیحی نیست و معیارهای دیگری همچون کدپستی و آدرس محل سکونت و حتی تحقیقات محلی نیز باید صورت گیرد.

ب) نکته بعدی امتیاز کرونایی است -حقی که برای شاغلین بخش بهداشت و درمان کشور در زمان فعالیت در بخش های کرونایی و بخش های درمانی لحاظ شده است- که باید شفاف سازی صورت گیرد که خدای ناکرده شبهه ای در آن نباشد اولا مستندات این فعالیت ها باید مورد تایید مراجع رسمی باشد و امتیاز ها هم بر اساس معیارهای شفاف و مشخص لحاظ شود.

و نکته ای دیگر به دلیل نجابت خیّر محترم مغفول مانده این است که حقی برای این خیّر محترم که با تقبل هزینه میلیاردی بار بزرگی را از دوش دولت برداشته است در نظر گرفته شده که حداقل آن معرفی افراد بومی برای استخدام در این بیمارستان است

و نکته پایانی این که بیمارستان ۱۰۰ درصد خیری حضرت زینب کبری (س) اشکذر ظرفیت عظیمی است که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای بهداشت و درمان تمام نقاط شهرستان می تواند زمینه اشتغال قشر تحصیل کرده این شهرستان را فراهم آورد که با وجود ظرفیت بالای تحصیل گردکان این شهرستان دور از ذهن نیست.

در دهه های اخیر (دهه های ۷۰  و ۸۰) در شرایطی که صنایع مستقر شهرستان اشکذر اعم از آلاینده و غیر آلاینده هیچ تعهدی نسبت به مسئولیت های اجتماعی -با وجود استفاده از هوا، آب، خاک، زیرساخت ها و دیگر ظرفیت های موجود- و وضعیت بهداشت و درمان مردم این شهرستان نداشتند، خیرین و نیکوکاران شهرستان با توکل بر خدا و همت و اراده آهنین پای در این عرصه گذاشتند.

در این میان خیّرین اشکذری با شناخت صحیح از ضعف زیرساخت ها و ظرفیت های بهداشت و درمان شهرستان – در نبود تعهد صنایع مستقر در شهرستان اشکذر به مسئولیت اجتماعی – دست به اقداماتی زدند که نشان از آینده نگری و دلسوزی برای شهر و دریارشان بود که از این جمله می توان به مرکز درمانی حضرت ابولفضل (ع) اشکذر، مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی صدرآباد و مجموعه درمانگاه امام رضا (ع) با همت خیر شادروان حاج سید محمد باقر رکن الدینی اشاره کرد.

بیمارستان حضرت زینب (س) اشکذر یکی دیگر از این مجموعه های خیری بود که در طی بیش از یک دهه با وجود سختی ها و سنگ اندازی ها در مسیر خیّر اشکذری از زمان واگذاری زمین برای ساخت تا کسب مجوز ها و حتی تهیه نقشه های ساختمانی حاج فضل الله شکاری بر سر تعهدش برای ساخت این بیمارستان ماند.

مجوز این بیمارستان از ۶۴ تختخوابی به ۹۶ و ۱۵۰ تختخوابی تغییر و در نهایت با اضافه شدن مرکز تخصصی و فوق تخصصی دیابت استان یزد، کلنگ این بیمارستان خیّری در سال ۱۳۹۴ با حضور نایب رئیس مجلس و با ۱۴ هزار متر زیربنا زده شد.

تکمیل ساختمان طبق توافقات صورت گرفته از تعهدات خیّر محترم و تجهیز و راه اندازی جزو تعهدات دولت شد.

در حالی که این بیمارستان با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی مراحل نهایی تکمیل را طی می کند شبهاتی در مورد وضعیت استخدامی نیروهای این بیمارستان ذهن مردم و نخبگان را به خود مشغول کرده است.

در بحث آزمون استخدامی که فرآیند آن مثل سایر آزمون های استخدامی توسط سازمان سنجش کشور انجام شده و سوالات بر اساس معیارهای رسمی طرح و تهیه شده و امتیاز کسب شده افراد مشخص است.

اما نکته ای که مورد نظر است امتیازاتی است که از سوی دانشگاه علوم پزشکی یزد برای شرکت کنندگان  از جمله امتیاز مصاحبه، بومی بودن و امتیاز کرونایی و .. لحاظ می شود که باید شفاف شود.

الف) در بحث بومی بودن باید دید چه معیاری برای شناسایی افراد بومی در نظر گرفته می شود؟ آیا تنها به بررسی کدملی اشخاص اکتفا می شود ؟

که اگر این طور باشد شاهد ناحقی بزرگی به دلایل زیر برای شرکت کنندگان در این آزمون هستیم:

۱- بخش عمده ای از مردم بخش زارچ که متعلق به شهرستان یزد هست شناسنامه های خود را از اداره ثبت و احوال شهرستان اشکذر با کدملی پیش شماره ۵۵۱ دریافت کرده اند.

۲-برخی از ساکنان شهرستان اشکذر ممکن است به لحاظ این که محل تولدشان یزد بوده شناسنامه خود را از اداره ثبت و احوال شهرستان یزد دریافت کرده باشند

۳- متولدین پیش از  ۱۳۷۶ -که سال تاسیس شهرستان هست- شناسنامه خود را از اداره ثبت و احوال شهرستان یزد – بدلیل عدم وجود زایشگاه در شهرستان اشکذر- دریافت کرده اند.

پس بدیهی است که شناسایی افراد بومی بر اساس کدملی شیوه صحیحی نیست و معیارهای دیگری همچون کدپستی و آدرس محل سکونت و حتی تحقیقات محلی نیز باید صورت گیرد.

ب) نکته بعدی امتیاز کرونایی است -حقی که برای شاغلین بخش بهداشت و درمان کشور در زمان فعالیت در بخش های کرونایی و بخش های درمانی لحاظ شده است- که باید شفاف سازی صورت گیرد که خدای ناکرده شبهه ای در آن نباشد اولا مستندات این فعالیت ها باید مورد تایید مراجع رسمی باشد و امتیاز ها هم بر اساس معیارهای شفاف و مشخص لحاظ شود.

و نکته ای دیگر به دلیل نجابت خیّر محترم مغفول مانده این است که حقی برای این خیّر محترم که با تقبل هزینه میلیاردی بار بزرگی را از دوش دولت برداشته است در نظر گرفته شده که حداقل آن معرفی افراد بومی برای استخدام در این بیمارستان است

و نکته پایانی این که بیمارستان ۱۰۰ درصد خیری حضرت زینب کبری (س) اشکذر ظرفیت عظیمی است که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای بهداشت و درمان تمام نقاط شهرستان می تواند زمینه اشتغال قشر تحصیل کرده این شهرستان را فراهم آورد که با وجود ظرفیت بالای تحصیل گردکان این شهرستان دور از ذهن نیست.