رئیس شورا‌های حل اختلاف استان یزد گفت: با کمک خیرین آزادی یک زندانی محکوم مالی فراهم شد.

او افزود: استقرار شورا‌های حل اختلاف در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های استان را به منظور کمک به افراد زندانیِ تحت قرار‌های تامین یا محکومیت‌های مالی و کیفری، برشمرد و اظهار داشت: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته سعی بر این است که از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف به نحو شایسته در جهت حل و فصل مسائل حقوقی و کیفری زندانیان استفاده شود.

رئیس شورا‌های حل اختلاف استان یزد ادامه داد: شورای حل اختلاف مستقر در زندان و بازداشتگاه‌های استان از موفق‌ترین شورا‌های حل اختلاف بلحاظ افزایش میزان صلح و سازش و آزادی زندانیان محسوب می‌شوند.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان