در مرحله اول واکسیناسیون کرونا در شهرستان اشکذر بیش از ۷۰ نفر دور اول واکسن کرونا را دریافت می‌کنند.
به گزارش صبح ساباط، محمدرضا برزگر اظهار داشت: در مرحله اول واکسیناسیون کرونا در شهرستان اشکذر بیش از ۷۰ نفر دور اول واکسن کرونا را دریافت می‌کنند و طبق اولویت بندی‌ها وزارت بهداشت، درمان و آمورش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، سایر بخش‌های جامعه بر مبنای اولویت بندی این واکسن را دریافت خواهند کرد.

وی تاکید کرد: شروع واکسیناسیون به معنای کم شدن اهمیت رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی نیست و شهروندان باید همواره با توجه به دستورالعمل ‌های بهداشتی ، کادر درمان را در شکست این ویروس منحوس یاری کنند.

  • منبع خبر : اشکذر خبر