مدیر نظارت بر امور داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد: مشکل کمبود انسولین در استان یزد از کاهش سهمیه استان و همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم نشأت می‌گیرد.
  • منبع خبر : خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد