سخنگوی وزارت خارجه چین با انتقاد از تحریم های جدید آمریکا علیه ایران گفت که تحریم ها هیچ کمکی به حل مشکلات و پیشبرد همکاری های بین المللی نخواهند کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوآ، وزارت خارجه چین از همه طرف های برجام خواست تا اعتماد و مسئولیت پذیری دوجانبه را به […]

سخنگوی وزارت خارجه چین با انتقاد از تحریم های جدید آمریکا علیه ایران گفت که تحریم ها هیچ کمکی به حل مشکلات و پیشبرد همکاری های بین المللی نخواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوآ، وزارت خارجه چین از همه طرف های برجام خواست تا اعتماد و مسئولیت پذیری دوجانبه را به جهت حفظ برجام رعایت کنند.
سخنگوی وزارت خارجه چین که این سخنان را در پی تصویب تحریم های ضد ایرانی از سوی مجلس سنای آمریکا مطرح می کرد، گفت: همه طرف ها در قبال حفظ و عمل به توافق هسته ای ایران مسئول هستند.
لو کانگ افزود: همکاری بین المللی موثر مبتنی بر اعتماد دوجانبه همه طرف ها است.
وی همچنین با انتقاد از آنچه وی تحریم های بلند مدت خواند، گفت که این کار کمکی به ایجاد اعتماد دوجانبه و یا حل مشکلات مربوط به مسائل بین المللی از طریق همکاری نخواهد کرد.