عاشورای قدیم، نام مراسمی است که همه ساله در روستای مهران ازتوابع طالقان برگزار می شود و می توان آن را مهم ترین رویداد در تاریخ، فرهنگ و باورهای مردم این روستا تلقی کرد. پیشینه و قدمت برگزاری این مراسم به طور دقیق مشخص نیست. همه اهالی روستا قدمت آن را حداقل یکصد و پنجاه […]

عاشورای قدیم، نام مراسمی است که همه ساله در روستای مهران ازتوابع طالقان برگزار می شود و می توان آن را مهم ترین رویداد در تاریخ، فرهنگ و باورهای مردم این روستا تلقی کرد. پیشینه و قدمت برگزاری این مراسم به طور دقیق مشخص نیست. همه اهالی روستا قدمت آن را حداقل یکصد و پنجاه سال می دانند، اگر چه هیچ گونه سند مکتوبی در این باره وجود ندارد ولی ارزش ها و ضوابط این میراث نیز همچون سنن دیگر در تار و پود ذهن «مهرانیان» نقش بسته و تنها به صورت شفاهی و سینه به سینه به نسل های حاضر انتقال یافته است. این مراسم در آخرین جمعه تیرماه هر سال برگزار می شود و عمده ترین بخش آن اجرای سنت سوگواری و تعزیه شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایش است. اصل این مراسم به این صورت است که تعزیه خوانان در حالیکه لباس های تعزیه بر تن دارند یکایک به تناسب نقش خود وارد صحنه شده و به ایفای آن می پردازند.