مدیرعامل راه‌آهن بر توجه جدی به موضوع ایمنی و ارائه برنامه ضربتی ارتقای ایمنی تأکید کرد و گفت: باید در کمترین زمان بعد از وقوع سانحه، با عوامل انسانی دخیل در سانحه برخورد شود تا از تکرار حادثه جلوگیری کنیم. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از‌ روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سعید محمد‌زاده […]

مدیرعامل راه‌آهن بر توجه جدی به موضوع ایمنی و ارائه برنامه ضربتی ارتقای ایمنی تأکید کرد و گفت: باید در کمترین زمان بعد از وقوع سانحه، با عوامل انسانی دخیل در سانحه برخورد شود تا از تکرار حادثه جلوگیری کنیم.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از‌ روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سعید محمد‌زاده با بیان اینکه در برخورد با سوانح تساهل و تسامح پذیرفته نیست، اظهار داشت: در کمترین زمان بعد از وقوع سانحه، با ماموران و عوامل انسانی دخیل در سانحه برخورد شود تا از تکرار حادثه جلوگیری کنیم.
محمدزاده افزود: باید هر یک از ادارات ستاد و مناطق، ستاد ارتقا ایمنی تشکیل دهد و در ستاد خود، سوانح را به طور کامل بررسی و تحلیل کند.
وی‌ ادامه داد: مدیران ستاد و مناطق در زمان وقوع حادثه، از اظهار نظر در مورد آن خودداری کنند زیرا وظیفه اطلاع‌رسانی بر عهده روابط عمومی است و بیان علت سانحه نیز در حیطه تخصص و وظایف کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن است؛ یعنی روابط عمومی سخنگوی راه‌آهن است.
محمدزاده‌ با تأکید بر اینکه همه بخش‌های ذیربط در مسأله ایمنی، توجه جدی به موضوع ایمنی و رفع مشکلات داشته باشند، از مدیران را‌ه‌آهن خواست برنامه ضربتی ارتقا ایمنی برای بازه زمانی دو هفته را ارائه کنند.
مدیرعامل راه‌آهن همچنین بر تدوین دستورالعمل برای پس از وقوع سانحه و مدیریت بحران، انتقال تجربه و دانش تحلیل سانحه به مناطق، دقت در تحلیل و بررسی سانحه به منظور یافتن راه حل جهت جلوگیری از وقوع حوادث مشابه، توجه به نگهداشت پروژه و مدیریت منابع و امکانات در تمامی مناطق راه آهن تاکید کرد.
تقویت پست‌های بازدید و توجه به حساس بودن آن، مدیریت دانش در حوزه ایمنی، بررسی وضعیت سوزن‌ها، مستند سازی تحلیل سوانح و ارسال آن برای همه مدیران، تدوین دستورالعمل خاص برای شرایط خاص از قبیل پیش‌ بینی وقوع سیل، باران و برف و تشکیل مدیریت بحران در این شرایط، از دیگر تاکیدات مدیرعامل راه‌آهن در سومین جلسه ستاد ارتقا ایمنی ریلی بود.