ایلام-رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از انجام ۱۳ هزار زایمان طبیعی در استان ایلام خبر داد. علی دلپیشه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از شاخصه های اصلی طرح تحول نظام سلاما بحث تسهیل زایمان طبیعی است و از ابتدای اجرای طرح تا کنون ۱۳ هزار زایمان طبیعی به صورت رایگان در […]

ایلام-رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از انجام ۱۳ هزار زایمان طبیعی در استان ایلام خبر داد.
علی دلپیشه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از شاخصه های اصلی طرح تحول نظام سلاما بحث تسهیل زایمان طبیعی است و از ابتدای اجرای طرح تا کنون ۱۳ هزار زایمان طبیعی به صورت رایگان در این استان انجام گرفته است که در بهبود ساختار جمعیتی استان نقش موثری دارد.
وی بیان داشت: در استان ایلام پس از گذشت سه سال هنوز مرگ مادر باردارثبت نشده که نکته مهم در شاخص‌های سلامت در جامعه است.
دلپیشه عنوان کرد: آمار مرگ نوزاد در استان ایلام نیز در مقایسه با میانگین های کشوری آمار پایینی دارد که این شاخص هم بسیار قابل توجه است و نشانگر کار مناسب و برنامه ریزی دقیق درحوزه بهداشت در استان دارد.
وی تصریح کرد: اهداف و برنامه‌هایی که از سوی وزارت بهداشت در خصوص مبحث سیاست‌های جمعیتی مورد تاکید مقام معظم رهبری برای کشور منظور شده که باید تلاشمان این باشد که نرخ باروری کلی را به سطح جایگزین برسانیم.